Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"


19. projekts

12.06.2023. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālo admininistrāciju Nr. CAAIC-23-80-lī.

Politiski represēto biedrības „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” 
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.                                     Pasākuma realizācija


Norises vieta

1) Biedrības un biroja darbības nodrošināšana:
- biedrības telpas Dzirciema ielā 26, Rīgā.

2) Pas.akumu nodrošināšana:
- Kopsapulces - Kultūras centrā "Iļģuciems" Lidoņu ielā 27 k-2, Rīgā;
- 14 jūnija deportāciju piemiņa - Torņakalna stacijas teritorija, Rīgā;
- Pieredzes apmaiņas brauciens - Dienvidkurzemes reģionā - Rudbārži, Kazdanga, Aizpute, Liepāja, Nīcas novads, Rucava, Priekule;
- Lāčplēša diena - Sudrabkalniņā, Rīgā;
- Valsts svētku pasākums - Kultūras centrā "Iļģuciems" Lidoņu ielā 27 k-2, Rīgā.

3) Kultūras centrā "Iļģuciems" Lidoņu ielā 27 k-2, Rīgā, biedrības telpās Dzirciema ielā 26, Rīgā, Rīgas pils. Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas teritorijā.

Izpilde

1) Biedrības un biroja darbība:
- biedrības valde un iesaistītie biedri organizēja un realizēja plānotos pasākumus;
- uzturēta biedrības mājas lapa;
- publicēta informācija par biedrības projektiem, aktivitātēm, pasākumiem u.c., tā ievietota biedrības un LPRA mājas lapās;
- izgatavotas un laminētas fotogrāfijas, sagatavotas planšetes;
- vizuālā informācija izvietota publiskai apskatei RCB filiālbibliotēkas "Pārdaugava" ekspozīciju telpā;
- iegādāta pārtika kafijas pauzēm.

2) Aktivitātes, piemiņas un svētku pasākumi:
Organizēja valde, darbā iesaistīti biedri un biedrībā nesastāvošas personas.1941.gada •14.jūnija deportāciju atceres pasākums.
- piedalījās Rīgas iedzīvotāji, t.sk. politiski represētie, Rīgas domes vadība;
- deportāciju atceres pasākums notika Torņakalna stacijas teritorijā pie pieminekļa “Putenī” un piemiņas vagoniņa;
- pasākumu saskaņoja, sagatavoja un vadīja profesionāli pasākumu vadītāji
- uzrunas, kora uzstāšanās, dzeja, mūzika.
- ziedu nolikšana pie pieminekļa un piemiņas vagoniņa.

Ziedu pušķu iegāde

Pieredzes apmaiņas brauciens – Dienvidkurzeme.

Apmeklēti novada kultūras un vēsturiskie objekti.

Apmeklētas politisko represiju piemiņas vietas Rudbāržos, Kazdangā, Aizputē, Liepājā, Nīcā, Rucavā un Priekulē.

Tikšanās un pārrunas ar Liepājas politiski represēto kluba vadītāju Andri Zīderu.

 

Autobusa nomas un kempinga “Pabērzi” pakalpojumu apmaksa 

 

 

 

 

 

 

 

Izpilde
 
Sakarā ar noteiktajiem ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā zuda iespēja realizēt visas sākotnēji plānotās aktivitātes – visas kopsapulces, piemiņas un atceres pasākumus, Valsts svētku pasākumu. Saskaņojot ar Rīgas domes Labklājības departamenta vadību sākotnēji plānotais līdzfinansējums nerealizētajām aktivitātēm tika novirzīts pārējām plānotām un realizētām aktivitātēm.

1) Darbības nodrošināšana.
Atjaunotas biedrības domēna vārda lietošanas tiesības 12 mēnešus un mājaslapas apkalpošana. Informācijas izplatīšana - jaunumi, aktivitātes.
Iegādāti un mainīti kārtridži, iegādāts papīrs, aploksnes u.c. kancelejas preces materiālu drukāšanai un pavairošanai.
Iegādātas nepieciešamās saimniecības preces biedrības darbības nodrošināšanai u.c. pasākumu realizēšanai.

2) Pakalpojumi.
Ekspedīcija - ekskursija, reizē izziņas pasākums. Apmeklētas E.Glika piemiņas vietas, Bībeles muzejs, piemineklis politiski represēto mātēm un citas vēsturiskas un piemiņas vietas.

3) Citi izdevumi.
Ziedi vieslektoram kopsapulcē, Lāčplēša dienā pie pieminekļa Sudrabkalniņā, brīvprātigo darbu veicējiem.
Ziemassvētku saldumu paciņas veiksmīgi dalītas iepriekš noteiktajos laikos novembrī un decembrī, tādejādi mazinot cilvēku plūsmu. Iesaistīti brīvprātīgie paciņu piegādē gados veciem un slimiem biedriem.

Aktivitātes realizētas ievērot visus ierobežojumus un aizliegumus Latvijas Republikā noteiktās ārkārtējās situācijas laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

 


 

 

 

 

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

<


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk