Madona un Madonas apkārtne


Madona un Madonas apkārtne

Izzinot Latvijas vēstures lappuses

Projekta „Izzinot Latvijas vēstures lappuses” ietvaros, Kurzemes rajona politiski represēto klubs  2021.gada 25.septembrī kluba biedriem organizēja izzinošu braucienu uz Madonu.

Izdevumu apmaksa tiek līdzfinansēta no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām".
 

 
 

„Klidziņa” – maza kafijas pauze. Gide Madonas apkārnē: Sarmīte Rukmane.

„Plūkt” - ārstniecības augu tējas ražotne, tējas nams. Stāsts par dažādo tēju lietošanu un  garšošana. Uzņēmums, kura tējas tiek eksportētas uz 14 valstīm.
Mums sagaidīja saimniece Līga, kura šogad arī  piedalās TV raidījumā „Īstās latvju saimnieces”.Haralda Medņa kultūrizglītības centrs „Dziesmusvētku skola” – viss veltīts iedvesmas avotiem, mīlestībai uz dziesmu, kora mūziku, Dziesmusvētku garu. Dziesmusvētku skapī apkopoti materiāli, atmiņas, dziesmas no dažādiem Dziesmusvētkiem.


Ozolkalna klēts – aušanas un rokdarbu darbnīca. Kultūras zīmes “Latviskais mantojums” objekts. Ar sevi, saviem darbiem mūs iepazīstināja atraktīvā saimniece Līga.
Madonas apskate
, lai sajustu pilsētas reljefu, ikdienas ritmu. Uzzinājām kāpēc Madonu sauc par ziemas pilsētu, kāpēc ģērbonī gailis, kāds sakars ar Biržiem, kāda ir Mīlestības graviņa, vai Madonā ir karameļu ražotne. Apmeklējām komunistiskā terora upuru piemiņas vietu.

 

Bērzaunes luteriskā baznīca – avotos teikts, ka pašreizējā teritorija minēta laikā, kad zeme izlēņota Tīzenhauzeniem. Pirmā draudze dibināta 14.gs. sākuma periodā. Baznīca pārbūvēta vairākkārt .Dievnama sākotnējā, vecākā daļa ir viena no nedaudzajiem gotikas laika arhitektūras pieminekļiem Latvijā.

 


Aiviekstes HES skati – vecākā spēkstacija, strādāja jau pirmās Latvijas laikā. Pēc otrā pasaules kara līdz 1969.gadam. Pārbūve notiek  90.gados un darbību atsāk 1994.gadā. Skaista vieta ar reljefu, zivju ceļu, saliņu.

 
Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Lasīt vairāk...


Madona un Madonas apkārtne

Izzinot Latvijas vēstures lappuses

<


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Alūksne

Izzinot Latvijas vēstures lappuses

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk