Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

17. projekts

06.05.2021. Līgums par finansējuma piešķiršanu ar Rīgas domes Labklājības departamentu Nr. DL-21-74-lī.

Politiski represēto biedrības „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” darbības nodrošināšanas un pasākumu sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa tiek līdzfinansēta no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”

 
 
Pasākuma realizācija


Pasākumi jāveic ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 4.punktu.
 

Norises vieta

1) Darbības nodrošināšana.
Mājas lapas uzturēšana un apkalpošana: strādājot attālināti Progresa ielā 10.
Kancelejas preču iegāde: strādājot attālināti Progresa ielā 10, veikali Rīgas pils. teritorijā.
Pārtikas preču iegāde: biedrības telpās Dzirciema ielā 26, veikali Rīgas pils. teritorijā.


2) Pasākumu nodrošināšana.
14.jūnija deportāciju piemiņa: Torņakalna stacijas teritorijā pie pieminekļa „Putenī” un piemiņas vagoniņa.
Ekspedīcija: Madonas rajons.
Lāčplēša diena: piemineklis Sudrabkalniņā Slokas ielā 161.
Valsts svētku pasākums: biedrības telpās Dzirciema ielā 26.
Pārtikas un saimniecības preču iegāde: veikali Rīgas pils. teritorijā.

3) Ziemassvētku apsveikumi.
Saldumu paciņas:
Iegāde – veikali Rīgas pils. teritorijā.
Izsniegšana - Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2, biedrības telpās Dzirciema ielā 26, vēlāka piegāde gados veciem un slimiem biedriem Rīgas pils. Kurzemes rajonā un Zemgales priekšp.


Izpilde

1) Darbības nodrošināšana.
Atjaunotas biedrības domēna vārda lietošanas tiesības 12 mēnešus un mājaslapas apkalpošana.
Iegādāts papīrs, mapes, rakstāmpiederumi, aploksnes u.c. nepieciešamās kancelejas preces.
Iegādātas un izlietotas pārtikas preces biedrības valdes darbības laikā.

2) Pasākumu nodrošināšana.
14.jūnija deportāciju atceres pasākumā pie pieminekļa „Putenī” un piemiņas vagoniņa nolikti ziedi.
Ekspedīcija - ekskursija, reizē izziņas pasākums. Apmeklētas Madonas un Madonas rajona vēsturiskās un piemiņas vietas, piemineklis komunistiskā režīma upuriem, H.Medņa kultūrizglītības centrs, ārstniecības augu tējas ražotne, aušanas un rokdarbu darbnīca, Bērzaunes lut. baznīca, Aiviekstes HES.
Lāčplēša dienā nolikti ziedi Sudrabkalniņā.
Valsts svētku pasākums rīkots nelielam biedru skaitam un ierobežotu laika posmu.

3) Ziemassvētku apsveikumi.
Ziemassvētku saldumu paciņas veiksmīgi dalītas iepriekš noteiktajos laikos decembrī maksimāli mazinot cilvēku plūsmu. Iesaistīti brīvprātīgie paciņu piegādē gados veciem un slimiem biedriem.

Aktivitātes realizētas ievērot visus ierobežojumus un aizliegumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 

Secinājumi

Pasākuma lietderība ir pierādīta 12 gadu periodā. Tiek veicinātas politiski represēto personu aktivitātes.
Sakarā ar ārkārtas situāciju nebija iespējas realizēt aktivitātes plānotajā apmērā.
Pasākumus vēlams turpināt arī nākamajos gados, to lietderība pierādīta.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

<


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk