Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.


16. projekts

12.05.2020. Līgums par finansējuma piešķiršanu ar Rīgas domes Labklājības departamentu Nr. DL-20-67-lī.
31.07.2020. Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem 12.05.2020. līdzfinansējuma līgumā Nr. DL-20-67-lī.
10.11.2020. Rīgas domes Labklājības departamenta direktores vēstule Nr. DL-20-832-nd. par finansējuma izlietojumu 2020.g.

Politiski represēto biedrības „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” darbības nodrošināšanas un pasākumu sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa tiek līdzfinansēta no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”

 
 
Pasākuma realizācija
 
 
Norises vieta
 
1) Darbības nodrošināšana.
Mājas lapas uzturēšana un apkalpošana: Strādājot attālināti Progresa ielā 10.
Kancelejas preču iegāde: Strādājot attālināti Progresa ielā 10 un biedrības telpas Dzirciema ielā 26, Rīga.
Saimniecības preču iegāde: Strādājot attālināti Progresa ielā 10, biedrības telpas Dzirciema ielā 26 un Rīgas pils. teritorijā.
 
2) Pakalpojumi.
Ekspedīcija: Alūksnes pils. teritorija.
 
3) Citi izdevumi.
Ziedi: Rīgas pils. kultūras centrs „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2, piemineklis Sudrabkalniņā Slokas ielā 161, biedrības telpas Dzirciema ielā 26.
Ziemassvētku saldumu paciņas: Iegāde - Rīgas pils. teritorija. Izsniegšana - Rīgas pils. kultūras centrs „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2, biedrības telpas Dzirciema ielā 26,vēlāka piegāde gados veciem un slimiem biedriem Rīgas pils. Kurzemes rajons un Zemgales priekšp.
 
 
Izpilde
 
Sakarā ar noteiktajiem ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā zuda iespēja realizēt visas sākotnēji plānotās aktivitātes – visas kopsapulces, piemiņas un atceres pasākumus, Valsts svētku pasākumu. Saskaņojot ar Rīgas domes Labklājības departamenta vadību sākotnēji plānotais līdzfinansējums nerealizētajām aktivitātēm tika novirzīts pārējām plānotām un realizētām aktivitātēm.

1) Darbības nodrošināšana.
Atjaunotas biedrības domēna vārda lietošanas tiesības 12 mēnešus un mājaslapas apkalpošana. Informācijas izplatīšana - jaunumi, aktivitātes.
Iegādāti un mainīti kārtridži, iegādāts papīrs, aploksnes u.c. kancelejas preces materiālu drukāšanai un pavairošanai.
Iegādātas nepieciešamās saimniecības preces biedrības darbības nodrošināšanai u.c. pasākumu realizēšanai.

2) Pakalpojumi.
Ekspedīcija - ekskursija, reizē izziņas pasākums. Apmeklētas E.Glika piemiņas vietas, Bībeles muzejs, piemineklis politiski represēto mātēm un citas vēsturiskas un piemiņas vietas.

3) Citi izdevumi.
Ziedi vieslektoram kopsapulcē, Lāčplēša dienā pie pieminekļa Sudrabkalniņā, brīvprātigo darbu veicējiem.
Ziemassvētku saldumu paciņas veiksmīgi dalītas iepriekš noteiktajos laikos novembrī un decembrī, tādejādi mazinot cilvēku plūsmu. Iesaistīti brīvprātīgie paciņu piegādē gados veciem un slimiem biedriem.

Aktivitātes realizētas ievērot visus ierobežojumus un aizliegumus Latvijas Republikā noteiktās ārkārtējās situācijas laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

 
Secinājumi
 

Pasākuma lietderība ir pierādīta 11 gadu periodā. Tiek veicinātas politiski represēto personu aktivitātes.
Sakarā ar ārkārtas situāciju nebija iespējas realizēt aktivitātes plānotajā apmērā. 
Pasākumus vēlams turpināt arī nākamajos gados, to lietderība pierādīta.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

<


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk