Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”


Projekts „Izzinot  Latvijas vēstures lappuses”

 

 

Projekts sākts 2020. gadā

 

            Projekta mērķis ir iegūt, apkopot un publicēt informāciju par Latvijas pilsētu un novadu vēsturi mūsu skatījumā, apsekot Latvijas vēsturei nozīmīgas, politiski represēto personu piemiņas, pretošanās kustības un latviešu karavīru cīņu un piemiņas vietas.

          Vēsture nav tikai stāsts par mūsu zemes un tautas pagātni. Vēsture ir katras nācijas pašapziņas un valstiskuma pamats, kā arī būtisks faktors katram,  lai skaidri apzinātos Latvijas valsts un nācijas identitāti un tās vērtības, stingri pastāvēt par tām.
          Latvijas valstiskums nepastāvētu bez Brīvības cīņām Cēsīs, Ziemassvētku kaujām Tīreļpurvā, Berrmontiādes,  kaujām pie Airītes, Latgales atbrīvošanas cīņām un Latvijas nacionālo partizānu kustības. Ir svarīgi atcerēties savas tautas varoņus un  godāt viņu piemiņu. Tāds ir arī mūsu  izvirzītais dotā projekta uzdevums, iespēju robežās būt klāt vietās, kur veidojās un turpinās mūsu valsts vēsture.
          Latvijas vēsture ir sarežģīta un valstiskuma veidošanās periods nebija viegls. Visos laikos ir bijušas kādas mūsu tautai svarīgas un nozīmīgas vietas un personības, kuras ietekmējušas un veidojušas  vēstures procesus. Katrs novads, katra Latvijas pilsēta slēpj sevī daļu no mūsu tautas vēstures un ir svarīgi to izzināt, novērtēt klātesot, un dalīties ar šo informāciju.
          Mūsu tautas vēsture ir ievērojama ar svarīgiem kultūras dzīves notikumiem – Alūksne var lepoties ar mācītāja Ernsta Glika pirmo latviešu valodā pārtulkoto Bībeli, Dikļi ar pirmajām dziesmu dienām - Dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem, Lielvārde  ar slaveno A.Pumpura latviešu tautas eposu „Lāčplēsis”, Ludza kā vecākā Latvijas pilsēta, Daugavpils ar kultūrvēsturisko pieminekli - cietoksni, kurā atrodas Marka Rotko mākslas centrs, savukārt Kuldīga ar savu Ventas rumbu - platāko ūdenskritumu Eiropā, Alsunga ar suitu kultūras tradīcijām, Rundāle ar nozīmīgāko baroka stila pili Latvijā. Šo sarakstu varētu turpināt un par katru apdzīvotu vietu Latvijā varētu stāstīt ko īpašu, neatkārtojamu, kuru būtu vērts redzēt pašu acīm.
          Tuvojoties latviešu tautas masveida deportāciju piemiņas dienai, nedrīkstam aizmirst arī traģiskos notikumus, kuru rezultātā  Latvija piedzīvoja divas masveida deportācijas – pirmo – 1941. gada 14. jūnijā, galvenokārt vērstu pret Latvijas inteliģenci, otro – 25. martā – vērstu pret Latvijas laukiem. Deportācijas aptvēra visu Latvijas teritoriju un gandrīz katrā novadā ir piemiņas vietas, kas saistītas ar to dienu traģiskajiem notikumiem.
          Neskatoties uz Kurzemes rajona represēto kluba  biedru ievērojamo vecumu, nevienam nav zudusi interese par  Latvijas vēsturi, par tās dabu, skaistākajām un ievērojamākajām vietām, par tās varoņiem un to piemiņas vietām, nav zudusi interese to  redzēt un dalīties redzētajos iespaidos. 

Aprakstu sagatavoja:
Monta Balode

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

<


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk