13.
nov.
2019

Valsts svētku pasākums


 

Mēs katru gadu svinam Latvijas valsts dibināšanu, arī šogad.

Mūsu svētku pasākums noritēja trešdien,
13. novembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00.

 

NORISE

 1. Atklāšana:
  Runa.
  HIMNA.
 2. Viesu uzrunas:
  - Astrīds Freimanis, LPRA pārstāvis;
  - Marija Balcere, RD deputāte, mūsu ilggadējā atbalstītāja, šodienas cienasta gādātāja;
  - Vilnis Ķirsis, RD deputāts:
  - Olafs Pulks, RD deputāts.
 3. Koncerts:
  Šodien, kā jau daudzus gadus, mūsu atbalstītāji sniedza svētku koncertu:
  Mūs priecēja koris LĪGO, vadītāja Karmena Jakovela, koncertmeistare Inese Andersone
  un teātra studija RAMPA, vadītāja Ināra Čakste.
 4. Pateikšanās:
  Biedrības vārdā izteiktas pateicības korim LĪGO, Karmenai Jakovelai un Inesei Andersonei, teātra studijas RAMPA dalībniekiem un vadītājai Inārai Čakstei.
 5. Īsa kopsapulce:
  Nākamā kopsapulce plānota 11. decembrī plkst. 17.00. Mazliet pieminēsim arī Ziemassvētkus. Kā pēdējos gados ierasts, radusies iespēja apsveikt kluba biedrus ar mazām dāvaniņām.
  Informācija par Valsts svētku pasākumiem Rīgā.
 6. Groziņu vakars
  Kā jau daudzus gadus, noslēgumā rīkojām groziņu vakaru.
  Šo groziņu vakaru bija iespējams rīkot pateicoties:
  - Marijas Balceres pienesumam;
  - Rīgas domes Labkājības departamenta līdzfinansējumam.

 

Koncerts –Represētiem 
2019. gada 13. novembrī 18.30
Kultūras centrā „Iļģuciems”

Koris- „Līgo”- mākslinieciskā vadītāja Karmena Jakovela, diriģente Andra Krūmiņa, soliste-Evija Mincāne, koncertmeistare- Inese Andersone.

Teātra studija „Rampa”-aktieris-Andris Līvmanis,  Režisore –InāraČakste

Koris „Līgo”uznāk!

1.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
"Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai" ( Jānis Norvilis-mūzika, Leonīda Breikša vārdi)

1.Teātra studija „Rampa”- Andris Līvmanis
Jānis Butūzovs” ”Gaismas balāde”(Otrā atkāpe)

Šķiež pusnakts karstu,avotainu tumsu,
Jāj bāleliņis,karā kauts
Vai sevi aizliegt man
Un drupās sagumt,
kad kokle saulstaraini raud?
Smeldz Vidzeme,un Latgale raud Rāznā,
Un Rīga skaistule,sirgst iemīlējusies.
Tumst nakts.
Dievs zvaigznes saber krāsnī,
Linpalagu no debess noplēš dāsni,
Bet sāpi spēka nav par labu griezt
Nevienam,man ir nežēlīgi auksti,
Tur –bāliņš,Saules*ceļus brizdams,gaist;
Man sīka uguntiņa krūtīs izplaukst,
Tik mīļi piedāvājas draugos,
Ka vieglāk kļūst,kaut zūd visskaitākais...
Šķiež pusnakts karstas avotainas lāses,
Pie pleca plecs.Te līdzās elpo draugs.
Ak, sīkā uguntiņa –asins māsa,
Ko nespēj apdzēst smaga rasa:
Vai tevi rīts pie vārda sauks?
Vai tev ir vārds? Vai turēt proti?
Man tā kā bail.Zib zobenstars.
Tumst pilskalns.Akmeņaini,grodi
Tad atzīstos,ka mīlu ļoti
To lapotni,kur esmu zars,
Kur vēsmo mūžīgs miers jau ilgi.
Bet naktis ir, kad karā kauts,
Stalts augums paceļas no smilgām
Un plūsma bezgalīga,satraukta un zilga,
Un kokle ,saulstaraini raud...

2. Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Mūsu zeme” - J.Norvilis-mūzika , Raiņa vārdi)

2.Teātra studija „Rampa”- Andris Līvmanis
Dzeja-Jānis Butūzovs” Gaismas balāde” (Nevainosim cilvēku...)

Nevainosim cilvēku,kas nāsīm drebošām
Saslējās,apgāza aizspriedumu slitu,
Un acīm-divām lēcošām saulēm-
Pārgrieza pavadas kumeļiem,kurus
Drīz gaidīja arkli un ilksis.
                           Nesmiesim cilvēku,kurš vēlāk sev piekala
                           pakavus
                           Zemi vajadzēja art bez zirgiem,
                           Kuri neatgriezās no saules ganībām...
Nevainosim cilvēku,kas palaida kumeļus,
Salti ir putekļi ko saceļ aulēkši brīvie,
Un laimīgi ir tie, kas tajos apsudrabo balti.

3.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
"Karoga dziesma" – (Jānis Lūsēns -mūzika, Raiņa vārdi)

3.Teātra studija „Rampa”- Andris Līvmanis
Dzeja-Jānis Butūzovs” ” Gaismas balāde” (Klāt spulgojošā augļu diena ...)

Klāt spulgojošā augļu diena,
Rudens briedums ar zibeni jaukts;
Smaržo pēc mīklas un piena,
Un katrs tiek vārdā saukts.
Uzpūšu elpu un vētu
Graudus, uz delnas kas mirdz.
Pazīstu tevi kā svētu,
Rudzulauk,rudens sirds.

4.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Mana tēvuzeme” – (Viktora Pizāns- mūzika, Knuta Skujenieka vārdi)

4.Teātra studija „Rampa”- Andris Līvmanis
Dzeja-Jānis Butūzovs” Saulēkta mirklis”

Kā saules kumeļš debess minaretos
Tas aizauļo,un mani dzirkstis ķer;
Es miglu sijāju un vējos metos,
Kad diena valdīt sāk un tempļus ver;
Aizgūtnēm dzeru ugunīgo misu,
Pirms rudens paspējis viens
izlakt visu;
lai apses trīc,lai pīlādžogas šķīst,
es neredzu nekādu izmisumu,
bet priekšā dzīvi,soli īsu,
kas aizved uzaustošās debesīs.

5.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
"Svētī debesīs šo zemi" –  (Zigmars Liepiņš, Kaspara Dimitera teksts)

4.Teātra studija „Rampa”- Andris Līvmanis
Dzeja-Jānis Butūzovs” ”Gaismas balāde”Trešā pēdējā atkāpe

Mums atkal skaidras
asins lapas-
Kā kļavu lapas
rudens lītavās;
Smalks dzīslojumu tīklīņš apvīts,
Bet tur ir
nemērojams sapnis,
Un pāri bezgaltīra
upe lās
Pār mūsu dzīves lapām
straujām,
Kas spītīgi vēl zaros  trīc,
Kā dzīvas notrīc ,
vējiem kļautas;
Jūs atļaujat vai neatļaujat
Jūs cilvēki-bet laiks ir mūžīgs,
mūsu piepldīts.
Es tevi mīlu.Saulei ļaujos
Un dzelžu lietiem,
kuri rūsu sviež.
Vairs tikai mūsu lapas
vēju auļos-
Ne zemē aiziesim,
mūs sviedīs sauļup.
Te tukšu zaru bezgalība cieš.
Es tevi mīlu ,radītāja mana.
Ko nakts spēj padarīt
Ko vēji izārdīt?
Nakts melnā mūzika,
kas citiem bailes skaņo,
Tā sadziedēja spožo nesamaņu,
kas te no debess traukiem līst.
Ak dzīves dārzs!
Man neapjūsmot ziedus,
Bet divas lapas,kuras
sarkanīgi šalc;
Šalc dzīves ,ko viens otram
sniedzām,
Top mūsu klusums,mūsu kliedziens
Un bulta,kas pēc mērķa salkst.
Top liela zibenīga šautra,
Ko strēlnieks Laiks
uz mums grib triekt,
Bet tu-tik mierīga,
te jaunavīgi kautra.
Jā,tiešām-kas spēs lapu apraut?
Es zinu-padebeši kliegs,
Un elle sajauksies
ar zvaigznēm kopā,
Mirs koku cerība,ka būsim mēs.
Liks strēlnieks ugunīgo šautru stopā:
Kas pastāvēs?
Kas paliks kopā?
Vai ļaudis tie,
kas citu lapas plēš?
Mēs atraujamies
aizlidojam naktī,
Bet strēlniekam,skat,
bulta lūst!
Mēs pārkaļam to zelta saktā,
Lai debess dziļumos nost raktu.
Bet neapslēpt,
jo pāri grūst!
Ar alkainiem
un netveramiem viļņiem
Žilbs gaišums-mūsu dārzs!
Kam mūsu lapas paliks miņā?
Nu,uzplēsiet šo rudens
sirdsapziņu!
Mums nevajag nekā .Mums pieder dārzs.
Un nu jau skaidra
viena asins lapa
Tur, augstas gaismas lītavās...
Ko tur vairs gadus gravēt,apvīt?
Te ir viens nemērojams sapnis,
Kam pāri bezgaltīra upe lās.

6.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Tev mūžam dzīvot, Latvija! „-( J. Mediņš-mūzika, V. Plūdons-vārdi)

 

 

Politiski represēto biedrības „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” darbības nodrošināšanas un pasākumu sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa tiek līdzfinansēta no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”

 

 

Citi raksti
14.
jūnijs
2023

Komunistiskā terora upuru piemiņa

Komunistiskā terora upuru piemiņas pasākums Torņakalna stacijas teritorijā

Lasīt vairāk...


13.
aug.
2022

Salidojums

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


4.
aug.
2022

Valmieras drāmas teātris

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2022

Komunistiskā terora upuru piemiņa

Komunistiskā terora upuru piemiņas pasākums Torņakalna stacijas teritorijā

Lasīt vairāk...


17.
maijs
2022

LPRA 32. konference

Lasīt vairāk...


13.
maijs
2022

Starptautiska konference

Vēstures falsificēšana kā dezinformācijas ierocis

Lasīt vairāk...


7.
maijs
2022

Likteņdārzs

Piemiņas pasākums mātēm

Lasīt vairāk...


20.
marts
2022

Piemiņas pasākums

Lasīt vairāk...


14.
dec.
2021

Ziemassvētki

Ziemassvētku saldumu izsniegšana

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2021

Lāčplēša diena

Lāčplēša diena Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2021

Komunistiskā terora piemiņas pasākums.

Ziedu nolikšana pie pieminekļa "Putenī" un piemiņas vagoniņa.

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2021

Komunistiskā terora upuru piemiņas pasākums

Aizvestie. Neaizmirstie.

Lasīt vairāk...


22.
dec.
2020

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


18.
dec.
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

Lasīt vairāk...


18.
nov.
2020

Apsveikumi Latvijas valsts svētkos

Lasīt vairāk...


13.
nov.
2020

Plānotais pasākums atcelts

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2020

Lāčplēša diena Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2020

Apsveikumi Lāčplēša dienā

Lasīt vairāk...


20.
jūlijs
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

2020.g. jūlijs

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2020

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņa Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

Lasīt vairāk...


8.
maijs
2020

Par ārkārtas situāciju Latvijā

Lasīt vairāk...


4.
maijs
2020

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


9.
aprīlis
2020

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


1.
aprīlis
2020

Par atlaižu atcelšanu Rīgā

Latvijas Politiski represēto apvienības sarakste ar Rīgas satiksmi

Lasīt vairāk...


18.
marts
2020

Kopsapulce

Kopsapulce un piemiņas pasākums atcelti

Lasīt vairāk...


13.
marts
2020

LPRA informācija

Atceltie pasākumi 15. un 25. martā

Lasīt vairāk...


19.
febr.
2020

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
febr.
2020

Konference

LPRA 31. konference

Lasīt vairāk...


29.
janv.
2020

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


24.
dec.
2019

Apsveikumi Ziemassvētkos

Lasīt vairāk...


11.
dec.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


18.
nov.
2019

Apsveikumi Valsts svētkos

Lasīt vairāk...


13.
nov.
2019

Valsts svētku pasākums

Valsts svētku pasākums un kopsapulce

<


11.
nov.
2019

Lāčplēša diena

Piemiņas brīdis Sudrabkalniņā.

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2019

Lāčplēša diena

Lāčplēša dienas pasākumi Rīgā

Lasīt vairāk...


19.
okt.
2019

Latvijas Politiski represēto apvienība

Latvijas Politiski represēto apvienībai 30

Lasīt vairāk...


16.
okt.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


24.
aug.
2019

Koncerts Likteņdārzā

Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku koncerts “Saule. Pērkons. Daugava”

Lasīt vairāk...


3.
aug.
2019

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


23.
jūnijs
2019

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atceres pasākumi Rīgā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

Vēstule

Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres vēstule

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2019

Brauciens no Rīgas uz Daugavpili

Lasīt vairāk...


12.
jūnijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
maijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


17.
aprīlis
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


20.
marts
2019

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce.

Lasīt vairāk...


20.
febr.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


23.
janv.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
aprīlis
2013

Atmiņu grāmata

Grāmatas "Skaudrā bērnības saule" atvēršanas svētki (2013.g.)

Lasīt vairāk...


9.
aprīlis
2013

Kompensāciju jautājums par PSRS nodarījumiem Latvijā

Политика Латвии в вопросе о компенсации ущерба за советскую оккупацию

Lasīt vairāk...


3.
febr.
2013

Jubileja (2013.g.)

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 20.

Lasīt vairāk...


 • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk