14.
nov.
2018

Valsts svētku pasākums


 

Mēs katru gadu svinam Latvijas valsts dibināšanu, arī šogad.

Mūsu svētku pasākums noritēja trešdien,
14. novembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00.

 

Norise

 1. Atklāšana.
 1. Viesu uzrunas:
 • Ivars Kaļķis, LPRA priekšsēdētājs;
 • Marija Balcere, RD deputāte no JKP, mūsu ilggadējā atbalstītāja, šodienas cienasta gādātāja;
 • Vilnis Ķirsis, RD deputāts, Vienotības frakcijas vadītājs;
 • Olafs Pulks, RD deputāts, Vienotības Rīgas nod. vadītājs.
 1. Koncerts:
  Kā jau daudzus gadus, mūsu atbalstītāji sniedza svētku koncertu.
 • Mūs priecēja koris LĪGO, vadītāja Karmena Jakovela, koncertmeistare Inese Andersone
 • un teātra studija RAMPA, vadītāja Ināra Čakste.
 1. Pateikšanās:
  Biedrības vārdā
 • izteikta pateicību korim LĪGO, Karmenai Jakovelai un Inesei Andersonei, pasniegtas konfekšu kārbas un ziedi
 • izteikta pateicību teātra studijas RAMPA dalībniekiem un pasniegtas konfekšu kārbas, ziedi pasniegti Inārai Čakstei.
 1. Īsa kopsapulce:
 • Nākamā kopsapulce 19.decembrī plkst. 17.00. Mazliet pieminēsim arī Ziemassvētkus. Kā pēdējos gados ierasts, radusies iespēja apsveikt kluba biedrus ar mazām dāvaniņām.
 • Valsts svētku pasākumi Rīgā
 1. Groziņu vakars:
  Kā jau daudzus gadus, noslēgumā rīkots groziņu vakars. Šo groziņu vakaru ir iespējams rīkot pateicoties:
 • Marijas Balceres pienesumam
 • un Rīgas domes Labkājības departamenta līdzfinansējumam

 

Cienītie klātesošie!
Politiski represētie,
Viesi,

Sveicu visus, kas pulcējušies, lai kopā atzīmētu mūsu valsts lielākos svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.
DIEVS,  SVĒTĪ  LATVIJU !                        (HIMNA)
Latvijas Republika proklamēta 1918.gada 18.novembrī plkst. 16.00   2.pilsētas teātrī.
Pasaules kara rezultātā sabruka lielās Eiropas impērijas un daudzām tautām radās iespēja izveidot savas valstis. Arī latviešiem.
Sākumā nebija viegli. Nācās uzvarēt Latvijas Atbrīvošanas karā, uzvarēt Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju, padzīt Sarkano armiju, atrisināt robežu strīdus ar kaimiņiem.
Cīņas ar daudzajiem ienaidniekiem beidzās ar uzvaru. Latvijas valsts nostiprinājās.
Kaut 50 gadus atradāmies zem okupācijas varām, Latvijas valsts atkal atdzima.
Latvijai 100. Latvijas valstij 100 gadu.
Šobrīd esam lielākā drošībā nekā jebkad agrāk. Esam ES un NATO.
Šobrīd atkal mainās pasaules kārtība un mazinās stabilitāte. Mūs uztrauc Krievijas pieaugošā agresija un provokācijas pie mūsu robežām, robežu pārdalīšana.
Arī Latvija vēl arvien nav tāda, kādu vēlētos redzēt.
Tikai no tautas, no mums atkarīga Latvijas nākotne.
Un nobeigumā:
LAI  LATVIJAI  SAULES  MŪŽS !
Vēlreiz sveicu jūs svētkos.

 

Koncerta programma

Koris- „Līgo” - diriģente Karmena Jakovela, koncertmeistare Inese Andersone

Teātra studija „Rampa”-aktrises Vija Zosēna,Vineta Ancveire,Aija Krūmiņa
Režisore –InāraČakste

Koris „Līgo”uznāk!

Teātra studija „Rampa” aktrise-Vija Zosēna
„Mana tēvuzeme”,autors-K. Skujenieks

Aktrise-Vija Zosēna

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
„Mana tēvuzeme” – Viktora Pizāna mūzika, Knuta Skujenieka vārdi

Teātra studija „Rampa”aktrises-Vineta Ancveire,Vija Zosēna,Aija Krūmiņa
„Tev par pilsoni, pasaule, nederu”,autore- Māra Zālīte

Aktrise-Vineta Ancveire

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
augustā, decembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki nesabrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Aktrise-Vija Zosēna

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā vīzas un hartas,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, jūnijā, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas,
jo bez manis drebošā kumeļā
Jānītis neatjās –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Aktrise -Aija Krūmiņa

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.
Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas                   

Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
„Mūsu zeme” – Jāņa Norviļa mūzika, Raiņa vārdi

Teātra studija „Rampa”aktrise-Vija Zosēna
 „Mana Latvija”,autors- Arvīds Skalbe

Aktrise-  Vija Zosēna

Latvija, dadzītis mazs,
Ieķēries pasaules svārkos:
Rieksts, ko visstiprākais zobs
Pūlas, bet nespēj pārkost;
Tālu saredzams kuģa masts,
Vēja piepūsta bura:
Mana Latvija, gaismas stars,
Zibens elkonī turas...

Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Nevis slinkojot un pūstot” – Andreja Jurjāna mūzika, Jura Alunāna vārdi

Teātra studija „Rampa” aktrise-Vineta Ancveire
„Es mīlu Latviju savu”, autore-Astra Tomsone

Aktrise-Vineta Ancveire

Es raugos debesu dzīlēs,
Un zaļajos pakalnos raugos.
Ir Dzimtenes āres man mīļas,
Te esmu, te dzimu un augu.

Es mīlu Latviju savu!
Šo Dzintara jūru, kas šalc.
Un priedes, un eglājus tavus,
Šos bērzus, par saviem ko sauc.

Plūst mūžīgi upes uz jūru
Un vakaru nomaina rīts.
Kad dzintaru rokās es turu,
Nedz pasaka ir tā, nedz mīts.

Kā aprakstīt daiļumu tavu,
Kā apdziedāt vilni, kas balts?
Es dievinu Latviju savu,
Tā mūžīgi atgriezties sauc.

Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Karoga dziesma” – Jāņa Lūsēna mūzika, Raiņa vārdi

Teātra studija„Rampa”aktrises-VinetaAncveire, Vija Zosēna, Aija Krūmiņa
Baltais solījums (autore- Māra Cielēna)

Aktrise-Vineta Ancveire

Mēs būsim tā,
mēs būsim tā:
kā ūdensrozes ezerā,
kā smalkas spalvas cielavā,
kā putu ceļi Daugavā -
kā baltā svītra karogā,
kā baltā svītra karogā.

Aktrise-Vija Zosēna

Mēs būsim tā,
mēs būsim tā:
kā margrietiņas vainagā,
kā bērzu rinda ceļmalā,
kā gliemežvāki jūrmalā -
Kā baltā svītra karogā,
kā baltā svītra karogā.

Aktrise -Aija Krūmiņa

Mēs būsim tā,
mēs būsim tā:
kā Ziemassvētki gadumijā,
kā tautasdziesma vakarā,
kā ausma rīta nokrēslā -
kā baltā svītra karogā,
kā baltā svītra karogā!

Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Svētī debesīs šo zemi” – Zigmara Liepiņa mūzika, Kaspara Dimitera vārdi

Teātra studija„Rampa”aktrises-Vija Zosēna,Vineta Ancveire,Aija Krūmiņa
Dzejolis „Latvija”,autors-Laimonis Vāczemnieks

Aktrise-Vija Zosēna

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

„Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”, autore  -Inguna Būmane-Lūse

Aktrise-Vineta Ancveire

Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds
Un citam nemūžam tur neiekļūt,
Jo šajā zemē man šūpulis kārts,
Un šajā zemē man atdusēt būs.
Man dvēsele pilna Latvijas mežiem,
Kas savām galotnēm apvāršņus skauj,
Un ezeru, upju ūdeņiem ziliem,
Kas mežus un laukus apvij un kļauj.
Man dvēsele pilna Latvijas pļavām,
Kur jāņzāļu smaržā noreibt un zust,
Un jūras šalkām, spirgtām un sāļām,
Kur varu mūžības lielumu just.

„Tu esi Latvija”,autors- Ojārs Vācietis

Aktrise -Aija Krūmiņa

Šo pašu svētākoTu neaizmirsti:
vai celies debesīs,vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieku -
Tu esi Latvija!                       

Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!” – Jāņa Mediņa mūzika, Viļa Plūdoņa vārdi

 

Kluba biedru novēlējumi Latvijai:

Vizma Velta Sproģe - man ir septiņi rūķīši, tie ir septiņi mazmazbērni. Pati par visu interesējos un eju laikam līdzi.
Lai mūsu Latvija plauktu, lai būtu daudz skaistu dieniņu, sevišķi saulainu dieniņu!

Silvija Krasta - man ir divi mazbērni, 13 gadu mazmeitiņai un 10 mazdēlam. Lai izaug mazbērni lieli un pašai sagaidīt mazmazbērnus.
Lai stipra Latvija!

Hilda Rēvalde – mans laimīgākais un interesantākais notikums, kad es atgriezos no Krievijas, pēc sešpadsmit tur pavadītajiem gadiem. Man ir divi mazmazbērni. Lai viņi aug stipri, veseli un ir Latvijas patrioti.
Saules mūžu Latvijai!

Marija Moiseja – vērtīgākais dzīvē mani bērni, mazbērni un mazmazbērni. Lai būtu visi veseli, lai pati būtu vesela. Lai valdība ir saticīga, lai, Dievs, dod viņiem prātu un gudrību, lai lemtu pareizus likumus.

Andris Kristapsons – esmu laimīgs, laulībā nodzīvoti 54 gadi! Mans novēlējums, lai cilvēki būtu apmierināti ar Latviju. Cilvēki dzīvo labi, tikai kautrējas pateikt to. Priecājos, ka varam dzīvot brīvā Latvijā.
Lai brīva Latvija uz visiem laikiem!

Hilda Krogzeme – esmu izsūtīta 1949. gadā uz Tālajiem Austrumiem. Dzīves pieredzi un praksi apguvu Sibīrijas mežos, tā bija ļoti sūra dzīves skola deviņu gadu garumā. Atgriežoties dzimtenē, 1967. gadā iestājos Latvijas Universitātē. Esmu nostrādājusi par pasniedzēju RTU divdesmit gadus. Taču savu personas kodu nevaru nevienam rādīt.
Lai Latvija nākotnē iet nepārtrauktu attīstības ceļu, tā nodrošinot labklājību cilvēkiem.   

 

 

Politiski represēto biedrības „Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” darbības nodrošināšanas un pasākumu sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa tiek līdzfinansēta no Rīgas domes Labklājības departamenta budžeta programmas “Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”

 

 

Citi raksti
22.
dec.
2020

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


18.
dec.
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

Lasīt vairāk...


18.
nov.
2020

Apsveikumi Latvijas valsts svētkos

Lasīt vairāk...


13.
nov.
2020

Plānotais pasākums atcelts

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2020

Lāčplēša diena Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2020

Apsveikumi Lāčplēša dienā

Lasīt vairāk...


20.
jūlijs
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

2020.g. jūlijs

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2020

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņa Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2020

Latvijas Politiski represēto apvienība

Lasīt vairāk...


8.
maijs
2020

Par ārkārtas situāciju Latvijā

Lasīt vairāk...


4.
maijs
2020

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


9.
aprīlis
2020

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


1.
aprīlis
2020

Par atlaižu atcelšanu Rīgā

Latvijas Politiski represēto apvienības sarakste ar Rīgas satiksmi

Lasīt vairāk...


18.
marts
2020

Kopsapulce

Kopsapulce un piemiņas pasākums atcelti

Lasīt vairāk...


13.
marts
2020

LPRA informācija

Atceltie pasākumi 15. un 25. martā

Lasīt vairāk...


19.
febr.
2020

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
febr.
2020

Konference

LPRA 31. konference

Lasīt vairāk...


29.
janv.
2020

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


24.
dec.
2019

Apsveikumi Ziemassvētkos

Lasīt vairāk...


11.
dec.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


18.
nov.
2019

Apsveikumi Valsts svētkos

Lasīt vairāk...


13.
nov.
2019

Valsts svētku pasākums

Valsts svētku pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2019

Lāčplēša diena

Piemiņas brīdis Sudrabkalniņā.

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2019

Lāčplēša diena

Lāčplēša dienas pasākumi Rīgā

Lasīt vairāk...


19.
okt.
2019

Latvijas Politiski represēto apvienība

Latvijas Politiski represēto apvienībai 30

Lasīt vairāk...


16.
okt.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


24.
aug.
2019

Koncerts Likteņdārzā

Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku koncerts “Saule. Pērkons. Daugava”

Lasīt vairāk...


3.
aug.
2019

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


23.
jūnijs
2019

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atceres pasākumi Rīgā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

Vēstule

Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres vēstule

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2019

Brauciens no Rīgas uz Daugavpili

Lasīt vairāk...


12.
jūnijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
maijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


17.
aprīlis
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


20.
marts
2019

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce.

Lasīt vairāk...


20.
febr.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


23.
janv.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


21.
dec.
2018

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


19.
dec.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
dec.
2018

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


15.
nov.
2018

Apsveikums

Rīgas domes Labklājības departamenta apsveikums

Lasīt vairāk...


14.
nov.
2018

Valsts svētku pasākums

Valsts svētku pasākums un kopsapulce

<


11.
nov.
2018

Lāčplēša diena

Piemiņas brīdis Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


17.
okt.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


21.
jūnijs
2018

Apsveikums

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2018

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


16.
maijs
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


18.
aprīlis
2018

Kopsapulce, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Lasīt vairāk...


21.
marts
2018

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


2.
marts
2018

Filma “Astoņas zvaigznes”

Dokumentālās filmas “Astoņas zvaigznes” demonstrācija, veltīta Latvijas simtgadei

Lasīt vairāk...


14.
febr.
2018

Biedrības 25. gadadiena

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 25 gadi

Lasīt vairāk...


24.
janv.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
aprīlis
2013

Atmiņu grāmata

Grāmatas "Skaudrā bērnības saule" atvēršanas svētki (2013.g.)

Lasīt vairāk...


9.
aprīlis
2013

Kompensāciju jautājums par PSRS nodarījumiem Latvijā

Политика Латвии в вопросе о компенсации ущерба за советскую оккупацию

Lasīt vairāk...


3.
febr.
2013

Jubileja (2013.g.)

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 20.

Lasīt vairāk...


 • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk