Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

 

12. projekts.

28.04.2017. līgums ar RD LD Nr. DL-17-201-lī

 

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments budžeta programmas "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" ietvaros.

 

Pasākuma realizācija

Norises laiks un vieta

1) Atmiņu krājums.
Intervijas, materiālu vākšana, apzināšana un atlase: 18.07.–13.10. 2017., intervējamo dzīvesvietās Rīgas pils. un biedrības telpās Dzirciema ielā 26.
Datu apstrāde: 14.08. –29.12.2017. brīvprātīgo dzīvesvietās Rīgas pils. un biedrības telpās Dzirciema ielā 26.
Vieslektoru uzstāšanās Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2: 07.06.2017. no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00, 18.10.2017. no plkst 17.00 līdz plkst. 18.10.
Skats uz Sibīriju – stāstījums un fotomateriālu demonstrējums: 19.04.2017. no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.20 Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.
Kurzemes cietoksnis un bēgļu ceļš – stāstījums, video un fotomateriālu demonstrēšana: 13.12.2017. no plkst 17.20 līdz plkst. 18.30 pils. kultūras centrā „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.
Ekspedīcija: Ziemeļkurzeme 15.07.2017. no plkst 08.00 līdz plkst. 22.30.

2) Svētku un atceres dienu pasākumi. 1941.gada 14.jūnija deportāciju atcere:
14.06.2017. Rīgas pils., Brīvības piemineklis no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00, Torņakalna stacijas teritorija no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.
Lāčplēša dienas pasākums: 11.11.2017. no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.30 Rīgas pils. Sudrabkalniņš. Valsts svētku pasākums: 15.11.2017. no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00 Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.

3) Ziemassvētku sarīkojums: 13.12.2017. no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k-2.
Gados veco, slimo un mazkustīgo biedru apsekošana un apsveikšana Ziemassvētkos 19.12.2017.-30.12.2017. Rīgas pils.

Izpilde

1) Domēna vārda lietošanas tiesības un biedrības mājas lapas uzturēšana.
Politiski represēto un citu personu iesaistīšana kopējos pasākumos.
Projekta „Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā” īstenošana.
Atmiņu krājuma papildināšana – intervijas, materiālu atlase, datu apstrāde un saglabāšana.
Brīvprātīgo iesaistīšana projekta īstenošanā. Sabiedrības informēšana.
Lekcijas, video un fotomateriālu demonstrēšana, vēsturisko un aktuālo notikumu apspriešana.
Ekspedīcija: Notikumi, kas risinājās 1944.gada rudenī. Kurzemes cietoksnis. Bēgļu ceļš tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju tuvojoties frontes līnijai.

2) Deportāciju atceres pasākuma Torņakalna stacijas teritorijā saskaņošana. Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadības, valsts un pašvaldības policijas, politiski represēto u.c. biedrību, jaunsargu iesaiste. Plašas sabiedrības informēšana par pasākumu.
Lāčplēša dienas pasākumā iesaistīti Aizsardzības ministrijas un Armijas pārstāvji, Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība, jaunsargi, skolnieki, kultūras centra darbinieki, radošie kolektīvi.
Valsts svētku pasākumā iesaistīti kultūras centra darbinieki, radošie kolektīvi, politiski represētie.

3) Atskaite par biedrības aktivitātēm, attēlu un video demonstrēšana. Apsveikti kluba biedri, izdalītas Ziemassvētku dāvanas. Piedalījās kultūras centra darbinieki, politiski represētie.

Turpmākajā laika posmā līdz 30.12.2017. apsekoti un apsveikti gados vecie, slimie un mazkustīgie biedri.

Biedru iesaiste

Visu iesaistīto organizācijas biedru darbs brīvprātīgs.
1) Intervijās iesaistīti 4 biedri, intervijas snieguši 5 politiski represētās personas, datu apstrādē iesaistīti 2 biedri, materiālu gatavošanā iesaistīti 6 biedri, organizatori 2 biedri.
Ekspedīcijā piedalījās 19 biedri un skolu jaunatnes pārstāvji, organizatori 2 biedri.
Lekciju un video, fotomateriālu demonstrēšanas pasākumā katru reizi dalībnieku atšķirīgs – no 53 līdz 80 biedriem, organizatori 3 biedri.

2) Deportāciju atceres pasākumā Torņakalna stacijas teritorijā piedalījušos biedru skaits nav nosakāms, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 5 biedri.
Lāčplēša dienas pasākumā piedalījušos biedru skaits nav nosakāms, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 3 biedri.
Valsts svētku pasākumā piedalījās 80 biedri, organizatori 3 biedri, nodrošināšanā tieši iesaistīti 10 biedri.

3) Ziemassvētku pasākumā piedalījās 79 biedri, organizatori 3 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 6 biedri.
Biedru apsekošanā un apsveikšanā dzīvesvietās iesaistīti 13 biedri, organizatori 3 biedri.

Rezultāti

1) Biedrības mājas lapas uzturēšana un apkalpošana 12 mēnešus.
Iegūtas intervijas, video un fotomateriāli. Publiskai demonstrēšanai izgatavoti 3 stendi. Iegūto materiālu apstrāde turpinās.
Lekcijas, video un fotomateriāli dod jaunas zināšanas dažādās dzīves jomās. Ievāktie materiāli dod jaunu ieskatu tā laika notikumos, veido vēsturisko pieredzi un virza sabiedrisko domu. Iesaistīšanās rīkotajos pasākumos ļauj pašiem būt aktīvākiem, veidot jaunus kontaktus un justies vajadzīgiem sabiedrībai.
Ekspedīcija – ekskursija, reizē izziņas pasākums, 19 aktīvākajiem biedriem un skolu jaunatnei.

2) Deportāciju atceres pasākums atspoguļots masu informācijas līdzekļos. Pasākumā piedalījās Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība, politiski represēto u.c. biedrību pārstāvji, kori.
Lāčplēša dienas pasākums atspoguļots masu informācijas līdzekļos. Pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrijas un Armijas pārstāvji, Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība, karavīri, jaunsargi, skolnieki, Rīgas iedzīvotāji, koris, pūtēju orķestris.
Valsts svētku pasākumā piedalījās 80 politiski represētie, kultūras centra darbinieki, koris, aktieri. Noslēgumā saviesīgs vakars.

3) Ziemassvētku pasākumā piedalījās kultūras centra „Iļģuciems” darbinieki. Apsveikti 140 kluba biedri: pasākumā - 79 biedri, līdz 30.12.2017. – 61 biedrs.

Politiski represētie iesaistīti aktīvās darbībās - atmiņu vākšanā, lekcijās un tām sekojošās diskusijās, konferencē, ekspedīcijā, piemiņas, svētku u.c. pasākumos veicinot sabiedrisko domu patiesas izpratnes virzienā.
Veicināta biedru kopības un piederības sajūta.
Sniegts atbalsts mazturīgajiem un slimajiem biedriem.
Turpināts brīvprātīgo darbs.

Cita informācija

Biedrības pasākumos un apsveicot biedrus tika paziņots par Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējumu.
Tālāk attīstījusies sadarbība ar pašvaldības un kultūras iestādēm, NVO, u.c. organizācijām.
Brīvprātīgo darbā iesaistīti organizācijas biedri.
Brīvprātīgo darbā iesaistīti un organizācijā nesastāvošas personas.
Pasākumu nodrošināšanā iesaistīti biedri un organizācijā nesastāvoši brīvprātīgie ar personīgajiem transporta līdzekļiem.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

<


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk