Aleksandrs Karpovs


Aleksandrs Karpovs

Aleksandrs Karpovs
Dzimis 1953. gada 21. martā
Aijovas štatā ASV.

www.aleksandrskarpovs.com

Viņa māte, Lūcija Volonta (1914. – 1965.), nāca no sabiedrībā pazīstamās un iecienītās Jāņa Volonta dzimtas. Aleksandra mātei brīnumainā kārtā laimējās izvairīties no 1941. gada 14. jūnija deportācijas uz Sibīriju. 1946. gadā Lūcija nokļuva pārsūtīšanas nometnē Vācijā, kur apprecējās ar Anatoliju Karpovu un vēlāk emigrēja uz ASV. Karpovu ģimenē piedzima trīs dēli: Juris, Konstantīns un Aleksandrs, un Lūcija līdz ar mātes mīlestību savos bērnos prata ielikt mīlestību uz mākslu, latviešu valodu un kultūru.

Profesionālo mākslu Aleksandrs studējis Minesotas Universitātē, kur 1990. gadā ieguva bakalaura diplomu ar izcilību, studēja mākslas zinātnes, un tiklīdz Latvija kļuva brīva, 1991. gadā viņš no ASV emigrēja uz Latviju, kur turpināja māksliniecisko izglītību. 1993. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā Aleksandrs ieguva maģistra grādu sarežģītajās oforta un litogrāfijas mākslās un uzsāka pedagoga praksi Rēzeknes mākslas koledžā.

Viņa dzīves pavediens pārtrūka 1994. gada 22. martā.

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību – darbi, kuri saistīti ar redzēto un piedzīvoto Latvijā, ar savas dzimtas atmiņu stāstiem, dokumentēta Volontu dzimtas traģēdija, kas vienlaikus ir arī Latvijas traģēdija, kuru Aleksandrs (dzimis 1953. g.) savām acīm nepiedzīvoja.

No Līvānu pagasta 1941. gada 14. jūnijā izveda:
Volonts Justīns Antona d. dz.1870., arest. Kirova apg. Vjatlags, miris 18.08.1941.
Volonte Stepanīda Antona m. dz.1888., izsūt. Krasnojarskas apg, Tasejvas raj. atbr.27.04.1956.

No Rīgas 1941. gada 14. jūnijā izveda:
Volonts Jānis Antona d. dz. 1882., arest. Kirova apg. Vjatlags, miris 12.03.1943.
Volonte Adelīna Jāņa m. dz. 1914., izsūt. Novosibirskas apg. Kargasokas raj. atbr. 14.11.1956.
Volonte Margarita Jāņa m. dz.1920. g. izsūt. Novosibirskas apg. Kargasokas raj. mirusi 1949.
Volomte Regīna Justīna m. dz. 1920., izsūt. Novosibirskas apg. Kargasokas raj. atbr. 28.12.1956.

Aleksandra darbi ir dziļi personīgi: ‘’Rīga’’, ‘’Vecā Rīga’’, ‘’Rīga – Latvijas laiku’’, ‘’ Pulvertornis’’, ‘’Cēsis’’, ‘’Rēzekne’’, ‘’Daugavpils’’, ‘’Izsūtījums, Rīga, 14. jūnijs, 1941.’’ – emocionāli spēcīgi pārdzīvojumi redzami katrā darbā un tie neatstāj vienaldzīgu nevienu, kas šos darbus ir skatījis, jo tos caurauž mīlestība uz mākslu un Tēvzemi Latviju.

Aleksandra Karpova darbi:


‘’Izsūtījums, Rīga, 14. jūnijs 1941. gads‘’ (1991.),


‘’Pašportrets’’ (1992.),


‘’Pēdējā laiva, Košrags, Latvija’’ (1992.),


‘’Mūsu Rīga’’ (1992.).

Tie ir apliecinājums viņa vēlmei pēc iespējas dziļāk izprast dramatiskos notikumus Latvijas vēsturē, ne tik senajā vēsturē un apliecinājums viņa nesavtīgajai Tēvzemes mīlestībai.

Tekstu sagatavoja: Laimdota Podze

2017. gada septembrī.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

<


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk