Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadāAttēlu galerija

 

11. projekts.

18.04.2016. līgums ar RD LD Nr. DL-16-97-lī

 

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments budžeta programmas "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" ietvaros.

 

Pasākuma realizācija

Norises laiks un vieta

1) Atmiņu krājums.
Intervijas un materiālu atlase - Rīgas pils., autora dzīvesvietā un biedrības telpās, datu apstrāde – Rīgas pils., biedrības telpās 27., 28.07.2016.
Torņakalns – visu notikumu aculiecinieks. Materiālu apzināšana un vākšana – Rīgas pils. Torņakalna stacijas apkārtne 28., 29., 30.06.2016., 03.11.2016. Rīgas pils., Okupācijas muzejs, Raiņa bulv. 7.
Vieslektoru uzstāšanās - Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” 20.04.2016. no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00, 08.06.2016. no plkst 18.00 līdz plkst. 18.45, 19.10.2016. no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00.
Dokumentālās filmas demonstrēšana 11.05.2016. no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30.
Ekspedīcija un izziņa: tikšanās ar Cēsu politiski represēto biedrības pārstāvjiem, kauju muzeja apmeklējums. Cēsis, More.
Latvijas Politiski represēto apvienības konference 16.12.2016. no plkst.10.00 līdz plkst. 16.30, Rīgas pils., Latviešu biedrības nams, Merķeļa iela 13.

2) Svētku un atceres dienu pasākumi.
1941.gada 14.jūnija deportāciju atcere – 14.06.2016. Rīgas pils., Brīvības piemineklis no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00, Torņakalna stacijas teritorija no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.
Lāčplēša dienas pasākums – Rīgas pils. Sudrabkalniņš 11.11.2016. no plkst. 15.30 līdz plkst. 16.30.
Valsts svētku pasākums – Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” 16.11.2016. no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00.

3) Ziemassvētku sarīkojums - Rīgas pils. kultūras centrā „Iļģuciems” 14.12.2016. no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00.
Gados veco, slimo un mazkustīgo biedru apsekošana un apsveikšana Ziemassvētkos 15.12.2016.-30.12.2016.

Izpilde

1) Domēna vārda lietošanas tiesības un biedrības mājas lapas uzturēšana.
Politiski represēto un citu personu iesaistīšana kopējos pasākumos.
Atmiņu krājuma papildināšana – intervijas, materiālu atlase ar brīvprātīgajiem, datu apstrāde un saglabāšana.
Sabiedrības informēšana.
Lekcijas, dokumentālās filmas demonstrēšana, vēsturisko un aktuālo notikumu apspriešana.
Ekspedīcija: tikšanās ar Cēsu politiski represēto biedrības pārstāvjiem, kauju muzeja apmeklējums. Cēsis, More.

2) Deportāciju atceres pasākuma Torņakalna stacijas teritorijā saskaņošana. Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadības, valsts un pašvaldības policijas, politiski represēto u.c. biedrību iesaiste. Plašas sabiedrības informēšana par pasākumu.
Lāčplēša dienas pasākumā iesaistīti Aizsardzības ministrijas un Armijas pārstāvji, Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība, jaunsargi, skolnieki, kultūras centra darbinieki, radošie kolektīvi. Valsts svētku pasākumā iesaistīti kultūras centra darbinieki, radošie kolektīvi, politiski represētie.

3) Atskaite par biedrības aktivitātēm, attēlu un video demonstrēšana. Apsveikti kluba biedri, izdalītas Ziemassvētku dāvanas. Piedalījās kultūras centra darbinieki, politiski represētie.
Turpmākajā laika posmā līdz 30.12.2016. apsekoti un apsveikti gados vecie, slimie un mazkustīgie biedri.

Biedru iesaiste

Visu iesaistīto organizācijas biedru darbs brīvprātīgs.

1) Intervijās iesaistīti 3 biedri, intervijas snieguši 2 biedri, datu apstrādē iesaistīti 2 biedri, materiālu gatavošanā iesaistīti 3 biedri, organizatori 2 biedri.
Ekspedīcijā piedalījās 19 biedri, organizatori 2 biedri.
LPRA konferencē piedalījās 10 biedri.
Lekciju un dokumentālās filmas demonstrēšanas pasākumā katru reizi dalībnieku atšķirīgs – no 59 līdz 88 biedriem, organizatori 3 biedri.

2) Deportāciju atceres pasākumā Torņakalna stacijas teritorijā piedalījušos biedru skaits nav nosakāms, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 5 biedri.
Lāčplēša dienas pasākumā piedalījušos biedru skaits nav nosakāms, organizatori 2 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 3 biedri.
Valsts svētku pasākumā piedalījās 72 biedri, organizatori 3 biedri, nodrošināšanā tieši iesaistīti 8 biedri.

3) Ziemassvētku pasākumā piedalījās 88 biedri, organizatori 3 biedri, nodrošināšanā iesaistīti 4 biedri.
Biedru apsekošanā un apsveikšanā dzīvesvietās iesaistīti 15 biedri, organizatori 3 biedri.

Rezultāti

1) Biedrības mājas lapas uzturēšana un apkalpošana 12 mēnešus.
Iegūtas intervijas un videoliecību kopijas. Iegūto materiālu apstrāde turpinās.
Lekcijas, dokumentālā filma, dod jaunas zināšanas dažādās dzīves jomās.
Ievāktie materiāli dod jaunu ieskatu tā laika notikumos, veido vēsturisko pieredzi un virza sabiedrisko domu. Iesaistīšanās rīkotajos pasākumos ļauj pašiem būt aktīvākiem, veidot jaunus kontaktus un justies vajadzīgiem sabiedrībai.
Ekspedīcija – ekskursija, reizē izziņas pasākums, 19 aktīvākajiem biedriem.

2) Deportāciju atceres pasākums atspoguļots masu informācijas līdzekļos. Pasākumā piedalījās Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība, politiski represēto u.c. biedrību pārstāvji, kori.
Lāčplēša dienas pasākums atspoguļots masu informācijas līdzekļos. Pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrijas un Armijas pārstāvji, Rīgas domes un Pārdaugavas izpilddirekcijas vadība, karavīri, jaunsargi, skolnieki, Rīgas iedzīvotāji, koris, pūtēju orķestris.
Valsts svētku pasākumā piedalījās 98 politiski represētie, kultūras centra darbinieki, koris, aktieri. Noslēgumā saviesīgs vakars.

3) Ziemassvētku pasākumā piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis, kultūras centra darbinieki. Apsveikti 150 kluba biedri: pasākumā - 88 biedri, līdz 30.12.2016. – 62 biedri.

Politiski represētie iesaistīti aktīvās darbībās - atmiņu vākšanā, lekcijās un tām sekojošās diskusijās, konferencē, ekspedīcijā, piemiņas, svētku u.c. pasākumos.
Veicināta biedru kopības un piederības sajūta.
Sniegts atbalsts mazturīgajiem un slimajiem biedriem.
Turpināts brīvprātīgo darbs.

Cita informācija

Biedrības pasākumos un apsveicot biedrus tika paziņots par Rīgas domes Labklājības departamenta līdzfinansējumu.
Tālāk attīstījusies sadarbība ar pašvaldības un kultūras iestādēm, NVO, u.c. organizācijām.
Brīvprātīgo darbā iesaistīti organizācijas biedri.
Brīvprātīgo darbā iesaistīti un organizācijā nesastāvošas personas.
Pasākumu nodrošināšanā iesaistīti biedri un organizācijā nesastāvoši brīvprātīgie ar personīgajiem transporta līdzekļiem.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

<


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk