Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

2 projekts:

Programma ''Atbalsts Rīgas senioriem''

Sadarbībā ar LKIF un Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu, sniegt atbalstu Rīgas pilsētas senioru NVO.

1.Projekta mērķa auditorija:

Politiski represēto personu atmiņu apkopošana ir biedrības mērķis un uzdevums.

Neatteiksim nevienam, kurš izteiks vēlmi izstāstīt savu dzīves pieredzēto un uzkrāto bagātību, jo cilvēks meklē un atrod savu nozīmību, izvēlās savu attieksmi.

Programma ir virzīta uz to. lai cilvēki bez liekiem uztraukumiem, mierīgā gaisotnē, nesteidzoties iepazītos ar paredzēto uzdevumu, saprastu tā nozīmīgumu un sajustu nepieciešamību darboties. Ka tas ir ceļš uz savstarpēju izpratni un iekļaušanos sabiedrības aktivitātēs, jo stāsti var būt emocionāli piesātināti un dziļi personiski. Cilvēku intervijas situācija var mulsināt, tomēr ar laiku mulsums izzūd, jo izveidojas personiskais kontakts ar intervētāju. Cilvēku atmiņās, ja dzīvē tik daudz ir pieredzēts, paliek lielie notikumi, mazie tiek aizmirsti un par tiem vairs nepastāsta. Viegli ir nosaukt datus, pastāstīt dzīves gājumu, grūtāk ir aprakstīt darbību, vēl grūtāk vārdiski netveramas sajūtas.     

Aktivitātēm, kuras organizē un attīsta Kurzemes rajona Politiski represēto kluba biedri ir sava nozīme, tās parāda, ka cilvēks nav izolēts no apkārtējās sabiedrības, bet atrodas ar to ciešā mijiedarbībā un iekļaujas kopējā struktūrā, jo cilvēks meklē un atrod savu nozīmību, izvēlās savu attieksmi.

Līdzdalība kluba pasākumos veido viņa dzīvesveidu šodienas sabiedrībā.

2.Projekta mērķis, aktivitātes, paredzamie rezultāti:

Viens no stimuliem, lai rosinātu emocionāli sarežģīto dzīvesstāstu pierakstīšanu, stāstīšanu un arhivēšanu, ir konkurss, kas paver ceļu pilnvērtīgai programmas izstrādei – kā ar jaunajām metodēm dzīvesstāsti atrod savu vietu ne tikai atmiņu krājumos, bet tiešā pielietojumā – zinātnisko pētījumu projektos.

Projektā iekļaujas tēmas – mana dzimta, vectētiņš, vecmāmiņa vai fotogrāfija albumā, pirmās skolas gaitas, kara ēna vai kara lauks, pirmā mīlestība, deportāciju gadi, pirmā ziņa par iespēju atgriezties, sabiedrība, kurā tu dzīvo, cilvēka vieta mūsdienu notikumos, domas, ilgas to piepildījums, un daudzas, daudzas citas tēmas, ietverot laiku līdz mūsdienām.

Intervija – ir sociāls notikums, tā ir īpaša saruna starp konkrētiem cilvēkiem, noteiktā laikā, vietā un sabiedrībā.

Dzīvesstāstu krājums ''Atmiņu vijums'' ir mūsu programma vairākiem gadiem, atrodot jaunus virzienus un sadarbības partnerus, attīstot un pilnveidojot programmu, kuru ar esošajiem cilvēku resursiem, ar potenciālu, ko nes šie cilvēki, ir – veidot apkopotu dzīvesstāstu krājumu. Programma dod ticību saviem spēkiem, ceļ pašapziņu un saglabājot labu veselību, prāta spējas – gandarījuma sajūtu par paveikto. Ar laiku stāsti atradīs savu vietu biedrības mājas lapā, iedzīvosies sabiedrībā, studentu un pētnieku rokasgrāmatās, būs par pamatu zinātnisko pētījumu programmām. 

3.Aktuāla aktivitāte:

Aktuāls jautājums mūsu kluba biedriem – piemiņas vietas saglabāšana mūžībā aizgājušajiem, ļoti tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem, kuru atdusas vietas nav zināmas vai nav aizsniedzamas. Tādēļ tiks rīkotas ekspedīcijas uz  Likteņdārzu Koknesē ar mērķi, izstrādāt programmu mūsu kluba biedru līdzdalībai Likteņdārza piemiņas vietas veidošanā.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

<


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk