Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

1.projekts:

Projekts: RD IKSD līgums Nr. DIKS-11-839-lī, no 10.03.2011.

2011 gada janvāra sākumā, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina projekta konkursu. Mēs piedalāmies ar aktivitātēm šādā tematiskajā jomā: ''Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība'' ar projektu: Dzīvesstāstu atmiņu krājums ''Atmiņu vijums''.

Projektu līdzfinansē

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

1.Īss projekta pieteikuma apraksts:

Mēs zaudējam atmiņas, ne tāpēc, ka pastāv ar vecumu saistītas atmiņas problēmas, bet tāpēc, ka mūžībā aiziet vecākā paaudze, kura tieši ir piedzīvojusi un pārdzīvojusi laikmeta visnejēdzīgākos un vislabākos brīžus. Šie cilvēki dzīvo mūsu vidū, ar savām sāpēm, ar savām slimībām, ar savām domām, bet ar ticību, ka ir vajadzīgas pārmaiņas, lai uzlabotos dzīves kvalitāte katram no viņiem. Daļa no mērķa grupā iesaistītajiem cilvēkiem neiziet no mājām Atmiņas, stāsti, savas dzīves izvērtēšana kalpo tam, lai atdzīvinātu, stiprinātu, godinātu un spēcinātu ne tikai rakstītāju, viņa ģimeni, bet visu mūsu sabiedrību. 

Darbu pie projekta uzsāk B.Ignāts, L.Podze, V.Gavariņš, konsultē Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas priekšsēdētāja Māra Zirnīte.

Lai intervijas pierakstītu un ierakstītu, tiks izveidota biedrības mājas lapa.

2.Esošās situācijas apraksts:

Stāstījums par pārdzīvojumiem ir sava veida terapija. Psihologi iesaka par to runāt un kā pašterapiju stāstīšanu, vēstuļu, dienasgrāmatu, stāstījumu pierakstīšanu - visu pārdzīvoto aicina ietērpt vārdos.

Piedalīšanās atmiņu rakstīšanā un stāstīšanā uzrāda divus spēkus: impulsu atklāties, pārdzīvot no jauna pieredzēto un pastāstīt savu dzīvi tā, lai stāstītais paliktu atmiņā citiem un vienlaikus dotu iespēju iekļauties sabiedrībā ar savu radošumu. Dzīvesstāsts ļauj paraudzīties uz jebkuru vēstures notikumu no dažādiem skatu punktiem.

Lai gan atmiņas process ir individuāls, tomēr viss ko cilvēks atceras, pat intīmākās detaļas, ir kolektīva rakstura un atspoguļo cilvēka līdzdalību dažādās sociālās grupās un veido viņa dzīvesveidu šodienas sabiedrībā.

3. Projekta mērķa grupas skaits:

Par projektu ''Atmiņu vijums'' tiek informētas visas mūsu represēto kluba personas. Projekta aktivitātēs tiek iesaistītas vismaz 38 personas, bet neatteiksim nevienam, kurš vēlēsies izstāstīt savu dzīvesstāstu vai sniegt interviju.

4. Projekta mērķis:

Dzīvesstāstu atmiņu krājums ''Atmiņu vijums''- mūsu uzdrīkstēšanās ir – savākt, apkopot un veidot atmiņas par laiku, kuru daudzi no mums vairs nevēlās atcerēties, par laiku, kas atmiņā atsauc daudz rūgtu brīžu, par laiku, kurā spīdēja arī saule, par laiku, kad uzplauka pirmā mīlestība, par laiku, kurā katrs cilvēks turpina savu dzīves stāstu daudzu gadu garumā un ievietot atmiņu krājumā ''Atmiņu vijums'' ar mērķi, iesaistot zināmu skaitu kluba biedru šajā programmā, darīt radošāku katra cilvēka ikdienu, atsvaidzinot atmiņas ļaut izsāpēt tai lielajai sāpei un pāri nodarījumam, lai cilvēks justos atbrīvots un nenestu sev līdzi šo smago nastu. Ar mērķi – celt cilvēka pašapziņu un pašlepnumu, justies atklātiem un brīviem savstarpējā komunikācijā, ņemt aktīvu līdzdalību pilsoniskās apziņas veidošanā.

5.Projekta saturs un metodoloģija:

Realizējot projektu , mūsu mērķis ir sagatavot mūsu kluba biedrus, projekta izvirzītā uzdevuma veikšanai.

Pagātne ir daudz saprotamāka, ja to stāsta aculiecinieki.

Šodien, 11.novembrī – Lāčplēša dienā, Sudrabkalniņā, paaudzes satiekas. Notiek svinīgais piemiņas pasākums – Bermonta karaspēks ir apturēts šeit, tieši pie Sudrabkalniņa, un cilvēki nāk un nāk. Katrs nāk ar savu domu – cits pieminēt un satikt, jo vēl pagājušajā reizē šeit varēja satikt savējos, bet šoreiz vairs neredz, cits atcerēties, cits saprast – kā toreiz notika.  Plīvo karogi, deg lāpas , uz pieminekļa pakājes tiek liktas svecītes vēl un vēl ..., tiek stāstīti stāsti. Mikrofonā vakara vadītāja izpildījumā, bet apkārt bērni ar skolotājiem, jo arī viņi grib zināt. Lepni plīvo mūsu kluba karogs, represētie ir šeit un viņiem ir ko teikt. Satiekas apkārtnes iedzīvotāji, vecāki ļaudis dažādu tautību cilvēki ... un miera sajūta pārņem visus.

Nav nodalāmas cilvēku atmiņas no šodienas aktualitātēm.

6.Projekta rezultātu un ilgtermiņa ietekmes apraksts:

Īstenojot programmu, katram cilvēkam ir dota iespēja ar savu pieredzi piedalīties sabiedrības apziņas veidošanā – t.i. gan sabiedrības informēšanas process, sabiedrības saliedēšanas process, gan individuālās izaugsmes, gan vēstures izpratnes process.        

Paies gadu desmiti un dažādi interesenti, ne tikai pētnieki, arhīvā lasīs mūsu pierakstītos stāstus, lai sameklētu sev vajadzīgo. Un katrs stāsts ir tikai maza daļiņa no cilvēka dzīves, bet ir pierādījums tam, ka cilvēks ir dzīvojis un veidojis savu pilsonisko atbildību.

L.Podze

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

<


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk