22.
marts
2017

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce


1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce
Attēlu galerija

NORISE
 1. Atklāšana.
 2. Viesa uzstāšanās – Latvijas Politiski represēto apvienības pārstāve Dagnija Liepiņa.
 3. Priekšnesumi:
  3.1.        Teātra studija „Rampa” – vadītāja Ināra Čakste.
  3.2.        Koris „Līgo” – diriģente Karmena Jakovela.
 4. Kopsapulce:
  4.1.        Par 25.marta pasākumiem.
  4.2.        Par projekta virzību ar RD LD.
  4.3.        Par projektu no valsts dotācijām.
  4.4.        Informācija par nākamo kopsapulci.

 

Cienītie klātesošie - viesi un kluba biedri!

1949.gada 25.marta deportāciju atcerei veltīts šis piemiņas pasākums.
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
Padomju vadība pēc kara jutās visvarena, nepietika ar jau pastrādajām nelietībām un kara laika noziegumiem. Neierobežotas varas un uzvaras skurbulī tā plānoja un īstenoja jaunus noziegumus. Tautas bija jātur baiļu varā.
Tautas pretestību vajadzēja salauzt, dzīvokļi un mājas jāatbrīvo civilokupantiem un armijniekiekiem, zemnieki jāsadzen kolhozos. Tas viss tika pieredzēts.
Bija PSRS Ministru padomes lēmums par izsūtīšanu.
Cik daudz un kuri jāizsūta, kas jādara čekistiem, kas armijai, kas Iekšlietu ministrijai.
Gatavībā bija vilcienu sastāvi, stacijas, operatīvās grupas un konvoji. Gatavībā bija armija un mūsu pašu vietējie pakalpiņi.
1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem tāliem Padomju Savienības reģioniem.Šobrīd zināmais izsūtīto skaits – 44 271, no tiem miruši – 5 231, daudzi ceļā, vairums gados vecākie un bērni.
Latvijā atgriezās – 38 912, tai skaitā izsūtījumā dzimušie.
Neviens cilvēks, neviena tauta nav pelnījusi tādu likteni, tas nedrīkst atkārtoties!
Tāpēc svarīgi nākamajām paaudzēm atstāt mūsu atmiņas par izsūtījumu un dzīvi Latvijā. 

 

Koncertā piedalās

Koris- „Līgo”, diriģente -Karmena Jakovela,
Teātra studija „Rampa”, aktieri- Ilze Apoga, Andris Līvmanis, režisore -Ināra Čakste.

Koris „Līgo”uznāk! Un Teātra studija „Rampa” aktrise- Ilze Apoga

1. Teātra studija „Rampa”-Ilze Apoga
Lūcija Sāgameža-Nāgele „Latvieša ticība”

Šodien dīvains nemiers dabā,
Vēju šalkas tālas ilgas kvēl.
Latvju meži noslēpumus glabā,
Mirt par kuriem nav nevienam žēl…

Miglā sarkanā slīgst dzimtās zemes lauki,
Viņas elpā zelta druvas līkst.
Mūžu mūžos latvjiem nebūs draugi
Tie, kas daudziem liek pa Sibīriju klīst.

Mūsu svētumu tie dzelžos kaltām kājām
Samin dumbrājos un smīnot tālāk iet,
Pāri senām, mīļām latvju mājām
Daudzreiz sārtas uguns liesmas zied.

Izgaist naktis. Tālāk steidzas dienas.
Mācot latvjiem dziļāk naidu just.
Mūsu sirdīs liesmo vienas domas:
Latvju tautai mūžam nebūs zust!

1.Dzied- Koris „Līgo”  diriģente -Karmena Jakovela,
„Mātei Latvijai” ( komponists-Agris Engelmanis, vārdi-Rainis )

1.Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Imants Ziedonis „Re, cik mēs gudri...”

Re, cik mēs gudri.
Re, cik mums auksti prāti.
Re, kā viņa
noliec galvu
klusi un apbēdināti.
Neraudi, māsa!
Kādi ir gājuši
viņai garām
un sarūgtinājuši.
Visi jau zin, ka
mana māsa neprot ļaunu prātu.
Visi jau redz viņu
stāvam sarūgtinātu.
Arī kaķis melnais pie manas
māsas kājām glaudās.
Visi stāv
un gaida, ka raudās.
Un arī manī nav niknuma -
re, kādas sejas dumjas! -
un arī manī nav dusmu,
tikai - skumjas.
Atkal kādi
gar mūsu vārtiem ir gājuši
un puķi, kas neprot būt nikna,
apbēdinājuši.

2.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
„Mana Tēvuzeme” ( komponists-Viktors Pizāns, vārdi- Knuts Skujenieks)

3.Teātra studija „Rampa”-Ilze Apoga
Pēteris Blaus Tev, Latvija, nav jābaidās”

Tev, Latvija, nav jābaidās,
Stāv stiprs sargs pie Daugavas.
Lai kādas svešas tautas nāks,
Tās tavu brīvi nenomāks.

Šis stiprais sargs, tik brašs un cēls,
Ir latvju tautas tēva dēls;
Viņš dzīvību par ķīlu liek,
Ka zeme nosargāta tiek.

Viņš sarga acu neaizvērs,
Līdz svešnieks kāds ap tevi sērs;
Un viņa roka nedusēs,
Ja naidnieks brīvi apdraudēs.

Sārt-balt-sārts karogs Latvijai
Par zīmi zelta brīvībai:
Kas stāv zem viņas karoga,
Tam brīvība ir dzīvība.

3.Dzied- Koris „Līgo” diriģente -Karmena Jakovela,
„Vakarjunda’’ (komponists -Jānis Norvilis, vārdi- Leonīds Breikšs)

4. Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Imants Ziedonis „Es nokritu no debesīm, un tā es krītu...”

Es nokritu no debesīm, un tā es krītu.
Kritiens turpinājas.
Nekur, kur esmu nokritis,
Nav bijušas manas mājas.
Krīt sēkla zemē, krīt krūze no rokām
Pilna alus un apīņiem.
Tu krīti pār savu kāju, bet naktīs kā mērkaķis
Tu krīti no koka pa sapņiem.
Bērni mācās staigāt un krīt. Zvaigznes krīt.
Smiltis kapā krīt.
Jūs domājat - vēji pār zemi slīd?
Vēji arī krīt!
Saule krīt aiz mežu galiem,
Un visa Zeme kaut kur Visumā krīt.
Kā es krītu, kā es
Nepārtraukti krītu,
Es jums nevaru izstāstīt.
Ja būtu ar varu, varētu pretoties.
Ja būtu trieciens!
Vai - sitiens!
Bet nav nekā. Tikai aizturi elpu.
Un - kritiens!
Un atkal kritiens.

4.Dzied- Koris „Līgo” diriģente -Karmena Jakovela,
Aiz miglas man dzimtenes celiņš dārgs” (komponists- Pēteris Barisons, vārdi- Viktors Andrejanovs, atdz. Rūdolfs Blaumanis)

5. Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis  Šo pašu svētāko...”

Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
tu esi
Latvija!

6. Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis „Piesaukšana”

Kuries
slīpā lietū, mana uguns,
kuries.

Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.

Kur ies
mana tauta,
mana dūša
tur ies.

Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies.

5.Dzied- Koris „Līgo” diriģente -Karmena Jakovela.
„Mūsu zeme” (komponists - Jānis Norvilis, vārdi- Rainis)

7.Teātra studija „Rampa”-Ilze Apoga un Andris Līvmanis
Māra Zālīte „Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!”

Ilze Apoga

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
augustā, decembrī, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki nesabrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Andris Līvmanis

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā vīzas un hartas,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, jūnijā, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas,
jo bez manis drebošā kumeļā
Jānītis neatjās –
pasaulīt, tādas būs sekas.

Ilze Apoga

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā pases un kartes,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
septembrī, novembrī, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis sals pekaiņiem pekas,
jo bez manis svecītes krastmalā
vēji nopūtīs –
tādas būs, pasaulīt, sekas.

6.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Tev mūžam dzīvot, Latvija! „ (komponists-Jānis Mediņš,vārdi- Vilis Plūdons)

 

Kopsapulce pēc piemiņas pasākumu

1.  Informācija par 25.martu.
Latvijas Politiski represēto apvienība kā katru gadu rīko gājienu no Okupācijas muzeja uz Brīvības pieminekli.
Pulcēšanās pie Okupācijas muzeja no plkst. 12.00.
Gājiens plkst. 12.30.
Tie, kas kāda iemesla dēļ nevar piedalīties gājienā no Okupācijas muzeja, var pievienoties pie Laimas pulksteņa īsi pirms plkst. 13.00.

2.  Informācija par projektiem:
Piemiņas, Ziemassvētku u.c. pasākumi – mēģināsim noslēgt līgumu ar RD LD. Pieteikums iesniegts, atbilde varētu būt nākošā mēneša sākumā.
Saeimā pieņemts likums par 2017.g. budžetu. Pieminēta arī mūsu biedrība. Nauda iedalīta. Problēmas ar TM Finansu departamentu. No mums prasa bezgalīgus skaidrojumus.
Šī projekta vadītāja Laimdota Podze.

3.  Nākamā kopsapulce 19.aprīlī plkst. 18.00.

Citi raksti
24.
aug.
2019

Koncerts Likteņdārzā

Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku koncerts “Saule. Pērkons. Daugava”

Lasīt vairāk...


3.
aug.
2019

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


23.
jūnijs
2019

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atceres pasākumi Rīgā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

Vēstule

Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres vēstule

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2019

Brauciens no Rīgas uz Daugavpili

Lasīt vairāk...


12.
jūnijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
maijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


17.
aprīlis
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


20.
marts
2019

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce.

Lasīt vairāk...


20.
febr.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


23.
janv.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


21.
dec.
2018

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


19.
dec.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
dec.
2018

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


15.
nov.
2018

Apsveikums

Rīgas domes Labklājības departamenta apsveikums

Lasīt vairāk...


14.
nov.
2018

Valsts svētku pasākums

Valsts svētku pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2018

Lāčplēša diena

Piemiņas brīdis Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


17.
okt.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


21.
jūnijs
2018

Apsveikums

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2018

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


16.
maijs
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


18.
aprīlis
2018

Kopsapulce, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Lasīt vairāk...


21.
marts
2018

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


2.
marts
2018

Filma “Astoņas zvaigznes”

Dokumentālās filmas “Astoņas zvaigznes” demonstrācija, veltīta Latvijas simtgadei

Lasīt vairāk...


14.
febr.
2018

Biedrības 25. gadadiena

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 25 gadi

Lasīt vairāk...


24.
janv.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


13.
dec.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
nov.
2017

Valsts svētku pasākums

Kopsapulce un Valsts svētku pasākums

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2017

Lāčplēša diena

Atceres pasākums Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


18.
okt.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2017

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


7.
jūnijs
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


10.
maijs
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
aprīlis
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


22.
marts
2017

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce

<


22.
febr.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


25.
janv.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
aprīlis
2013

Atmiņu grāmata

Grāmatas "Skaudrā bērnības saule" atvēršanas svētki (2013.g.)

Lasīt vairāk...


9.
aprīlis
2013

Kompensāciju jautājums par PSRS nodarījumiem Latvijā

Политика Латвии в вопросе о компенсации ущерба за советскую оккупацию

Lasīt vairāk...


3.
febr.
2013

Jubileja (2013.g.)

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 20.

Lasīt vairāk...


 • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk