15.
nov.
2017

Valsts svētku pasākums


Valsts svētku pasākums
Attēlu galerija

VALSTS  SVĒTKU  PASĀKUMS

 1. Atklāšana
  Atklāšanas runa.
                          HIMNA                   
  (
  uz klavierēm spēlē Inese Andersone)
 1. Viesu uzrunas
  ·         Vārds IVARAM KAĻĶIM, Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājam
  ·         Vārds VILNIM ĶIRSIM, Rīgas domes deputātam
  ·         Vārds VALDIM GAVARAM, mūsu ilggadējam draugam
  ·         Vārds MARIJAI BALCEREI, mūsu ilggadējai atbalstītājai, šodienas cienasta gādātājai
 1. Koncerts
  Šodien, kā jau daudzus gadus, mūsu atbalstītāji sniedz svētku koncertu.
  Mūs priecēs koris LĪGO, vadītāja Karmena Jakovela, koncertmeistare Inese Andersone
  un teātra studija RAMPA, vadītāja Ināra Čakste.
 1. Pateikšanās
  Biedrības vārdā
  ·         izteikta pateicība korim LĪGO, Karmenai Jakovelai un Inesei Andersonei,
  ·         izteikta pateicību teātra studijas RAMPA dalībniekiem, Inārai Čakstei.
 1. Īsa kopsapulce
  ·         Nākamā kopsapulce 13.decembrī plkst. 17.00. Mazliet pieminēsim arī Ziemassvētkus. Kā pēdējos gados ierasts, radusies iespēja apsveikt kluba biedrus ar mazām dāvaniņām.
  ·         Nolasīts: LPRA – novembris
  ·         Valsts svētku pasākumi Rīgā
 1. Groziņu vakars
  Kā jau daudzus gadus, noslēgumā rīkots groziņu vakaru.

Šo groziņu vakaru ir iespējams rīkot pateicoties:
·         Marijas Balceres pienesumam
·         Rīgas domes Labkājības departamenta līdzfinansējumam

 

Cienītie klātesošie!
Politiski represētie,
Viesi,

Sveicu visus, kas pulcējušies, lai kopā atzīmētu mūsu valsts lielākos svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu.
DIEVS,  SVĒTĪ  LATVIJU !                        (HIMNA)
Latvijas Republika proklamēta 1918.gada 18.novembrī plkst. 16.00   2.pilsētas teātrī.Latvijas Tautas padome pasludināja, ka Latvija, apvienota etnogrāfiskajās robežās, ir patstāvīga, neatkarīga demokrātiski republikāniska valsts.
Pasaules kara rezultātā sabruka Krievijas impērija un latviešiem radās iespēja veidot savu valsti.
Kaut zemē atradās sveši karotāji un pašos latviešos nebija vienprātības, izdevās izveidot un nosargāt savu valsti - neatkarīgu Latviju.
Cīņas ar daudzajiem ienaidniekiem beidzās ar uzvaru. Latvijas valsts nostiprinājās.
Un pēc 50 gadus ilgas okupācijas atkal atdzima Latvijas valsts.
Šodien atkal mainās pasaules kārtība un mazinās stabilitāte. Kari Tuvajos Austrumos un Ukrainā, robežu pārdalīšana. Krievijas pieaugošā agresija un provokācijas pie mūsu robežām. Iznākumu neviens nevar droši paredzēt.
Arī Latvija vēl arvien nav tāda, kādu vēlētos redzēt.
Tikai no tautas, arī no mums atkarīga Latvijas nākotne.
Un nobeigumā
LAI  LATVIJAI  SAULES  MŪŽS !
Vēlreiz sveicu jūs svētkos.

 

KONCERTS

Koncertā piedalās

Koris- „Līgo”diriģente -Karmena Jakovela,
Teātra studija „Rampa”-aktieris-Andris Līvmanis,
(režisore -InāraČakste)

Koris „Līgo”uznāk!

1.Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis
Šo pašu svētāko...”
Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
tu esi
Latvija!

1.Dzied- Koris „Līgo”  diriģente -Karmena Jakovela,
„Līgo moto”-(komponists-Ilze Arne,vārdi-Andrejs Eglītis)

2.Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis
„Uz putnu ceļa „
Tad redz, no kurienes tā naktī trūkšanās,
tā asinīs, tā skurbā sirēna,
tā it kā taisnošanās, it kā lūgšanās,
lai piedod tie, no kuriem projām jāiet ir.
Uz putnu lielceļa es esmu izdzīts.
Pa dienām un pa naktīm planē viņu karavānas - lai dzīvotu.
Un tāpēc vispirms vajag - izdzīvot.
Un katru gadu putnu ceļš to dara.
Ir brīži, kad sirds sevi tukšu izzvana un nav kur skaņu ņemt pat čukstam.
Lai man un jums ļauj liktenis tad uz tā ceļa iznākt,
kam pāri gāju putnu lielais instinkts pukst.
Murd, čalo, čivina un taurē putnu ceļš, ir visuvarena šī lielā ceļa vara –
daudz, daudz par pavasariem ziemās melš,
bet kādam jāaizlido ir pēc pavasara.

2.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
„Mana Tēvuzeme”
( komponists-Viktors Pizāns, vārdi- Knuts Skujenieks)

3.Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis
„Baltijas jūra”
Šo ūdeni - nedzert, bet nākt būs un - redzēt:
tas zaļgani tuvs ir un zilgani tāls,
un nav tajā - niedru, vien somu un zviedru,
un latviešu sviedru un asiņu sāls.
Pa upēm - uz leju, ar straumi - pār seju,
tā cauri caur iežiem un gadsimtiem iet.
Un - sāpiet un dzīstiet, un mīliet,
un nīstiet, bet - dzīvi vai miruši šeit palieciet.
Šo ūdeni - nedzert,
Šo ūdeni - nedzert, bet nākt būs un - redzēt:
tas zaļgani tuvs ir un zilgani tāls,
un nav tajā - niedru, vien somu un zviedru,
un latviešu sviedru un asiņu sāls.

3.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
„Mūsu zeme”-(komponists - Jānis Norvilis, vārdi- Rainis)

4.Teātra studija „Rampa”-  Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis
„Sevis apzināšānās”
Kamēr ziedā smarža un granītā vizla vēl,
kamēr skaudri dzērves kliedz un eži pukšķ –
dzīvot vai mirt, mums ir brīva izvēle,
tāpat kā - sajukt vai nebūt jukušiem.
Kamēr zemei-barotājai vēl ir piens tesmenī,
kamēr zem sirds planētai lava virmo,
priecīgu teliņu mēs sevī nesam, čirkainie,
plikpauri un balti sirmojošie.
Kamēr draiskojas draiskuļi un resgaļi resgaļojas,
dienas bez bažām ver savus vārtus –
un mums pieder nenogalināms bezgalīgums,
bērnos un mazbērnos atkārtojoties.
Kamēr vēl lūpas bāl, kamēr vēl vaigi sarkst,
kamēr uz jumta vēl ir stārķa perēklis,
mēs neesam viendienas laikraksts,

4.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela,
„Karoga dziesma” -( komponists- Jānis Lūsēns, vārdi-Rainis )

5.Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis
„Dzirkstelīte”
Iespraksti man vienu gaišu un priecīgu dzirkstīti šai dienai klāt.
Izsijā vēlreiz šo pelēko sekunžu sauju caur pirkstiem šai dienai klāt.
Jo viņa ir klāt - mums zem kājām to zaķīša prievīšu paklāju klāt,
lai mums netiek klāt sasisti stikli, sadrāzti iesmi,
saplēstas dziesmas un savītas stieples ar dzelkšņiem,
kas tev saplēš dvēseli, bet atstāj dzīvu,
lai ej tu pa dzīvi kā šaušalīgs biedinājums.
Iespraksti man vienu sarkani degošu dzirkstīti rudeņa lapās.
Tas tramīgais zibeņu trīsums tev pirkstos ir labs.

5.Dzied- Koris „Līgo”  diriģente -Karmena Jakovela,
„ Svētī debesis šo zemi” ( komponists- Zigmārs Liepiņš, vārdi- Kaspars Dimiters )

6.Teātra studija „Rampa”-Andris Līvmanis
Ojārs Vācietis
Piesaukšana
Kuries
slīpā lietū, mana uguns,
kuries.
Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.
Kur ies
mana tauta,
mana dūša
tur ies.
Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies.

6.Dzied- Koris „Līgo” diriģente- Karmena Jakovela
„Tev mūžam dzīvot, Latvija! „-
(komponists-Jānis Mediņš,vārdi- Vilis Plūdons)

Citi raksti
24.
aug.
2019

Koncerts Likteņdārzā

Likteņdārzā notiks vērienīgs svētku koncerts “Saule. Pērkons. Daugava”

Lasīt vairāk...


3.
aug.
2019

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


23.
jūnijs
2019

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

1941. gada 14. jūnija deportāciju atceres pasākumi Rīgā

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2019

Vēstule

Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres vēstule

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2019

Brauciens no Rīgas uz Daugavpili

Lasīt vairāk...


12.
jūnijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
maijs
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


17.
aprīlis
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


20.
marts
2019

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce.

Lasīt vairāk...


20.
febr.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


23.
janv.
2019

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


21.
dec.
2018

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


19.
dec.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
dec.
2018

Apsveikumi

Lasīt vairāk...


15.
nov.
2018

Apsveikums

Rīgas domes Labklājības departamenta apsveikums

Lasīt vairāk...


14.
nov.
2018

Valsts svētku pasākums

Valsts svētku pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


11.
nov.
2018

Lāčplēša diena

Piemiņas brīdis Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


17.
okt.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


21.
jūnijs
2018

Apsveikums

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2018

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


16.
maijs
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


18.
aprīlis
2018

Kopsapulce, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Lasīt vairāk...


21.
marts
2018

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


2.
marts
2018

Filma “Astoņas zvaigznes”

Dokumentālās filmas “Astoņas zvaigznes” demonstrācija, veltīta Latvijas simtgadei

Lasīt vairāk...


14.
febr.
2018

Biedrības 25. gadadiena

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 25 gadi

Lasīt vairāk...


24.
janv.
2018

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


13.
dec.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


15.
nov.
2017

Valsts svētku pasākums

Kopsapulce un Valsts svētku pasākums

<


11.
nov.
2017

Lāčplēša diena

Atceres pasākums Sudrabkalniņā

Lasīt vairāk...


18.
okt.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


14.
jūnijs
2017

1941. gada 14. jūnija deportāciju atcere

Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums Torņakalna stacijā

Lasīt vairāk...


7.
jūnijs
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


10.
maijs
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
aprīlis
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


22.
marts
2017

1949. gada 25. marta deportāciju atceres pasākums un kopsapulce

Lasīt vairāk...


22.
febr.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


25.
janv.
2017

Kopsapulce

Lasīt vairāk...


19.
aprīlis
2013

Atmiņu grāmata

Grāmatas "Skaudrā bērnības saule" atvēršanas svētki (2013.g.)

Lasīt vairāk...


9.
aprīlis
2013

Kompensāciju jautājums par PSRS nodarījumiem Latvijā

Политика Латвии в вопросе о компенсации ущерба за советскую оккупацию

Lasīt vairāk...


3.
febr.
2013

Jubileja (2013.g.)

Kurzemes rajona Politiski represēto klubam 20.

Lasīt vairāk...


 • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk