Kad satiekas paaudzes (2013.gads)


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

5. projekts. 

04.03.2013. līgums ar RD IKSD Nr. DIKS-13-698-lī

 

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments budžeta programmas  „Sabiedrības integrācijas programma”  ietvaros.


Mūsu projekta pieteikums: ''Kad satiekas paaudzes'', ir paredzēts īstenot aktivitātes pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstībā.

Īss projekta apraksts:
Katra, aktivitātēs iesaistītā cilvēka atmiņu neapšaubāma vērtība ir personiskās pieredzes unikālais sniegums, kas nozīmīgs visai tautai. Dzīvesstāsti ļauj paraudzīties uz vēstures notikumu no dažādiem skatu punktiem, kas ir viens no demokrātiskās sabiedrības priekšnoteikumiem – pieņemt dažādu, arī atšķirīgu viedokļu esamību sabiedrībā. Darbu turpina: Bierants Ignāts, Laimdota Podze  - nodrošinot programmas realizācijas pasākumus, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieki: Jānis Katinskis, Ivars Marhiļevičs un Politiski represēto kluba biedri – Vilnis Gavariņš, Raimonds Podzis, materiālu tehnisko sagatavošanu, Alda Roķe – nodrošinot mērķa grupas savlaicīgu ierašanos paredzētajā vietā un laikā, Astrīda Holma – teksta failu apstrādi.
Katru mēnesi paredzēta intervija – materiālu apstrāde audio, foto, teksta failu formātā.

Mērķa grupa:
5 intervijas (kluba biedri, Rīgas pilsētas iedzīvotāji), divas informatīvās nodarbības – semināri, 30 kluba biedri, kuri ne tikai piedalās, bet arī sagatavo materiālus nodarbībām – Māra Dreimane, Roberts Jurciks, Jānis Plāte, Maiga Ivanočko, Loreta Kalniņa, Jānis Tītmanis, Vija Ķerpe. Nodarbībās piedalās lektori no Latvijas Okupācijas izpētes biedrības, no Latvijas Mutvārdu pētnieku asociācijas.
1.nodarbība: ''1939. gads – baigo nojausmu priekšspēle'' (maija mēnesī).
2.nodarbība: ''Kurzeme – brīvības cīņas un bēgļu ceļš''(septembra mēnesī).
Nodarbībās iegūto materiālu sagatavošana – teksta, foto failu formātā, izmantojot publiski pieejamu informāciju, akcentējot kluba biedru piedzīvoto, izmantojot dzīvesstāstu krājumu ''Atmiņu vijums'', zinātniski pētnieciskos materiālus.
Nodarbībās iegūto rezultātu izvērtēšana un materiālu apstrāde – teksta, foto failu formātā, ievietojot biedrības mājas lapā: www.politiskirepresetie.lv.
Ieskaņotie, ierakstītie dzīvesstāsti, informatīvās nodarbības un ekspedīcijas, sniedz izpratni par deportēto dzīvi svešos apstākļos, par izdzīvošanu, pielāgošanos, divvalodību, par centību un ideāliem, mērķiem un cerībām, ka arī nemainīgajām pamatvērtībām – uzticību dzimtajai zemei, labā un ļaunā nošķīrumu.
Kad diena mijas ar aktivitātēm, esam atvērti, tās dod spēku un katra dzīvei jaunu skanējumu.

Projekta mērķa grupas skaits un raksturojums:
Projekta ietvaros izvirzītā uzdevuma veikšanai iesaistīti 35 kluba biedri, bet neatteiksim nevienam, kurš vēlēsies izstāstīt, uzrakstīt savu dzīves stāstu vai ņemt dalību informatīvajās nodarbībās.
Pagātne ir daudz saprotamāka, ja to stāsta aculiecinieki, tā ir vienkāršāka, ja paši represētie piedalās aktivitātēs, virza un ietekmē sabiedrisko domu. Mūsu pārrunu vadīšanas metode nav direktīva, tā vērsta ne tik daudz uz instruēšanu par nodarbību tēmu, kā uz to, lai palīdzētu raiti ritēt sarunai, ļaujot katram stāstam izvērst savu iekšējo struktūru.
Šodien daļa sabiedrības saka, ka tā ir pagātne, bet kas notika patiesībā? Atbild vēsturnieki, politiķi, zinātnieki, bet vai ir atbilde uz pavisam vienkāršu jautājumu: Kas nenosargāja bērnu tiesības? Atbildības jēdzienam jābūt daudz plašākam.
Nopietnais gadu skaits mūsu cilvēkiem, liek ar atbildību izturēties pret katru uzsākto aktivitāti, ar pārliecību par rezultātu un veiksmi. Mērķa grupa ir politiski represētās personas, kuru vidējais vecums 76 gadi un katrs no viņiem ar ieinteresētību paver ceļu sadarbībai. Intervijas – piedalās 5 personas, kuru vidējais vecums ir 82 gadi, informatīvajās nodarbībās-seminārā, ekspedīcijā, piedalās 30 personas, kuras vidējais vecums ir 71 gads. Veidojas mērķtiecīga paaudžu saskare, interešu un uzskatu mijiedarbība, savstarpējā attieksme un uzticēšanās.

Projekta mērķis.
Vērtību skaidrība ir vajadzīga mūsdienu sabiedrībai. Iesaistot programmas aktivitātēs kluba biedrus, apzinot mērķa grupas pieredzi pārdomājot, kā ar dažādām metodēm var ieinteresēt un motivēt cilvēkus radošam darbam, cilvēks jūtas vajadzīgs sabiedrības loceklis. Meklējot, izrādot padziļinātu interesi par vēsturiskajiem notikumiem, tām likumsakarībām, kas noveda pie baisā gada notikumiem, atklājas cilvēka un dzīves attiecību dinamika, standarti un gara dzīve. Cilvēks dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, ja atrod piepildījumu savām idejām.
Cilvēki ir motivēti būt atklātiem un brīviem savstarpējā komunikācijā, būt atbildīgiem un izpalīdzīgiem pilsoņiem. Izmantojot ikvienu iespēju būt vajadzīgiem viens otram, darīt savu un līdzcilvēku dzīvi krāsaināku, jaunām idejām bagātāku. Aktivitātes, kuras atspoguļotas biedrības mājas lapā: www.politiskirepresetie.lv, pieredze, kuru vēstam sabiedrībai, palīdz izprast mazo grupu pašsajūtu sabiedrībā, tā sekmē integrāciju starp sociālajām grupām, starp paaudzēm un palīdz personiskajai pieredzei nemirt kopā ar paaudzi, kura to glabā, bet ievieto šo pieredzi vēstures pētnieku, sociologu uzmanības lokā un padara to par mūsu vēstures izpētes daļu.

Projekta saturs un metodoloģija:
Cilvēku atmiņā, ja dzīvē tik daudz ir pieredzēts (deportāciju gados viņi bija zīdaiņa, bērna vai pusaudža vecumā), paliek lielie notikumi, mazie tiek aizmirsti un par tiem vairs neviens nepajautā. Viegli ir nosaukt datus, pastāstīt dzīves gājumu, grūtāk ir aprakstīt darbību, vēl grūtāk, vārdos netveramas sajūtas. Programma ir virzīta uz to, lai cilvēks mierīgā gaisotnē, iepazītos ar veicamo uzdevumu, izprastu tā nozīmīgumu un sajustu nepieciešamību darboties.
Aktivitāšu pamatā ir savstarpējā komunikācija, tā ir saruna, tas ir stāsts par konkrētiem notikumiem, noteiktā vietā un laikā. Sākumā situācija cilvēku var mulsināt, bet ar laiku mulsums izzūd un veidojas personiskais kontakts ar klausītāju. Uzticēšanās stāstītājam veicina ieinteresētība un atklātums, bet atzinīgs novērtējums dod impulsu jaunām aktivitātēm, paver ceļu jauniem izziņas un izpētes materiāliem.
Intervija – no vecmāmiņas pūra lādes līdz mūsu dienām, par pašsajūtu, par ticību un uzticēšanos, par skolas somu, par vērtībām. Intervijas ilgums atkarīgs no stāstītāja veselības stāvokļa . Tas ir dzīvesstāsts, kas prasa pilnīgu uzticēšanos. Intervija – audio, teksta un foto failu formātā tiek ievietota mājas lapā.
Informatīvās nodarbības – semināri.
1.nodarbība: ''1939.gads – baigo nojausmu priekšspēle''.
Tēmas:
- Latvija turpinās neatkarīgu politiku.
- ''Hercogs Jēkabs'' – mūsu flotes modernākais kuģis.
- Aizsargi vienmēr uzticīgi tēvzemei un vadonim.
- Dzintras Jātnieces mātes – Līnas Didrihsones stāsts.
- Mums jābūt apdomīgiem un taupīgiem.
- Priekšnojautu varā.
2.nodarbība: ''Kurzeme – brīvības cīņas un bēgļu ceļš''.
Tēmas:
- Kurzemes cietoksnis.
- Kurzemes katla žņaugos.
- Maigas Ivanočko stāsts.
- Ainas Saknes stāsts.
- Par Kurzemes brāļu kapiem Lestenē.
- Pastarās dienas priekšnojautās.
- Kā stāstīt asniem par ziemu?
- Latvijas Centrālās Padomes Memorands.
Ekspedīcija – ar personīgi pieredzēto un iegūto informāciju nodarbībās, ar savu prātu izsvērt, ar savām acīm redzēt – dot redzējumu vēsturiskajiem notikumiem. Sāpes ir jāapzina, jāatpazīst, lai sabiedrībai būtu patiess redzējums par notikušo, jo vērtību apjukums vājina tās identitāti.
Nodarbību izvērtēšana un lietderība – tā ir mērķa grupas pašsajūta nodarbību noslēgumā, tās ietekme uz sabiedrību kopumā. Vērtējums – oktobra, novembra mēneša kopsapulcēs, Iļģuciema kultūras centrā.

Citi raksti

Projekti

Pieredze, kas uzkrāta vēl nesenā pagātnē, lieti noder šodien un būs vajadzīga nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk...


Projekts "Darbības nodrošināšana, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2023.gadā"

Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā admininistrācija.

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2021.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2020. g.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Projekts „Izzinot Latvijas vēstures lappuses”

Politiski represēto biedrības "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" projekts

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2019. gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2019. gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2018.gadā un pasākuma sociālās integrācijas jomā izdevumu apmaksa 2018.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Daugavpils

Izvešana notika caur trijām Latvijas robežstacijām

Lasīt vairāk...


Aleksandrs Karpovs

Aleksandra redzamākie darbi ir politiski zīmējumi, kuros autors pauž kritisku attieksmi pret sociālo netaisnību

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

Intervijas un atmiņu stāsti

Lasīt vairāk...


Atmiņas par vēsturi, tās ietekme mūsdienu sabiedrībā (2017. gads)

Pamatbudžeta apakšprogramma „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem"

"Kurzemes katla žņaugos"

Lasīt vairāk...


Darbības nodrošināšanas izdevumu apmaksa 2017.gadā un pasākuma Dzīvesstāstu atmiņu krājuma ,,Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojuma un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojumu izdevumu apmaksa 2017. gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", valsts svētku sarīkojumu un atceres dienu pasākumu, kā arī Ziemassvētku sarīkojuma organizēšana 2016.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Torņakalns - traģisko notikumu liecinieks

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Notikumi, kas risinājās 2. pasaules kara beigās, to attīstības gaita

2016. gada valsts budžeta programma 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”: Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana.

Lasīt vairāk...


Kurzemes rajona Politiski represēto klubs - vēsturisko liecību fiksēšanas aparatūras iegāde un ekspozīcijas organizēšana. (2016.gads)

Valsts budžeta programma 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums", piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2015.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2014.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2013.gadā

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Kad satiekas paaudzes (2013.gads)

Prjektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

<


Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2012.gadā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums". Valsts svētku un atceres dienu pasākumi. Ziemassvētku sarīkojums. (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments

Lasīt vairāk...


Dzīvesstāstu atmiņu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds

Lasīt vairāk...


Stāstu krājums "Atmiņu vijums" (2011.gads)

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk