9.
febr.
2013

LPRA konference


Latvijas Politiski represēto apvienības
24.konference
š.g. 9.februārī Latviešu biedrības namā


Norise:

 • Konferences atklāšana.
 • Koncerts: koris, solisti.
 • Konferences darba institūciju izveidošana.
 • Konferences darba kārtības pieņemšana.
 • Mandātu komisijas ziņojums.
 • LPRA priekšsēdētāja ziņojums.
 • Viesu uzrunas.
 • Revīzijas komisijas ziņojums.
 • Debates.
 • LPRA Konferences lēmuma apstiprināšana.
 • LPRA priekšsēdētāja vēlēšanas.
 • LPRA Koordinācijas padomes sastāva apstiprināšana.
 • LPRA Revīzijas komisijas vēlēšanas.
 • LPRA 24.konferences Rezolūcijas pieņemšana.
 • Konferences slēgšana.


Biedrības ,, Latvijas Politiski represēto apvienība ”
24. konferences LĒMUMS, 2013.gada 9. februārī.

LPRA 24. konferences dalībnieki, noklausījušies LPRA priekšsēdētāja Gunāra Resnā pārskata ziņojumu par organizācijas darbību 2012. gadā, LPRA Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Gunāra Toma ziņojumu, konferences delegātu debatēs izteikto, konstatēja, ka LPRA Koordinācijas padome un valde ir veikušas zināmu darbu, lai realizētu LPRA 2012. gada 4. februāra konferencē pieņemtos lēmumus un izvirzītos uzdevumus.

 • Pārskata periodā notikušas 5 ( t.sk.1 ārkārtas ) Koordinācijas padomes sēdes un katru mēnesi pa 2 valdes sēdēm, kurās tika izskatīti aktuālie LPRA darbības jautājumi, par to informējot LPRA reģionālās nodaļas.
 • Komunistiskā genocīda upuru  piemiņas  dienās, 25.martā un 14. jūnijā, tika organizēta represēto personu pulcēšanās pie Brīvības pieminekļa,  ar Valsts prezidenta, valdības pārstāvju, ārzemju viesu un tautas aktīvās daļas piedalīšanos.
 • 2012. gada 18. augustā sekmīgi noritēja labi organizēts Latvijas politiski represēto un viņu tuvinieku 14. salidojums Ikšķilē.
 • LPRA  valde neatlaidīgi  sekoja līdzi  Memoriāla pie Okupācijas muzeja  izveides procesam.
 • LPRA izvirzītie valdes locekļi ciešā sadarbībā  ar attiecīgām  ministrijām  un Saeimas deputātiem risināja jautājumus, saistītus ar veselības un labklājības nozarēm.
 • LPRA izveidotā Konsultatīvā padome 3 cilvēku sastāvā aktīvi strādāja, lai  kontrolētu personas atbilstību politiski represētās personas statusam.
 • Ar Rīgas Domes finansiālu palīdzību pabeigta Torņakalna Memoriāla ,, Putenī ” izveides otrā kārta.

Neskatoties uz paveikto, jāpiemin daži neatrisinātie jautājumi.

 • Palika neatrisinātas dažas aktuālas veselības aprūpes problēmas, saistītas ar sociālo rehabilitāciju.
 • LPRA un reģionālās nodaļas nav pietiekami aktīvi iesaistījušās valsts politiskā un  saimnieciskā dzīvē.

LPRA 24. konferences dalībnieki nolemj:
Atzīt LPRA Koordinācijas padomes darbību 2012. gadā par labu.
Atzīt LPRA Valdes darbu 2012.gadā par labu.

Uzdot Koordinācijas padomei:

 • ​Reģionālām nodaļām aktīvāk un ciešāk   sadarboties ar vietējām  pašvaldībām un to institūcijām, pēc iespējas un vajadzības uzticot savu nodaļu darbības funkcijas pašvaldību pārziņā.
 • Visām LPRA reģionālām nodaļām konkretizēt savu biedru uzskaiti, to likteņu apzināšanu un dokumentēšanu.
 • Obligāti maksāt biedru naudu ( nodaļas noteiktā apmērā, bet ne mazāk, kā 1 Ls gadā ), pārskaitot 15% no kopējās summas LPRA kontā.
 • Risināt fizisku un juridisku personu piesaisti ziedojumu vākšanā LPRA un nodaļām.
 • Uzlabot sadarbību ar skolu jaunatni patriotisma audzināšanā.
 • Organizēt valstī izsludinātās piemiņas dienas.
 • Atbalstīt Likteņdārza izveides projekta realizēšanu.
 • Aktīvi piedalīties 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās, balsojot par kandidātiem, kuru programmas saskan ar demokrātiskām idejām un sociāliem principiem.
 • Veicināt sadarbību ar radnieciskām organizācijām Latvijā un ārzemēs.

Uzdot LPRA Valdei:

 • Turpināt sadarbību ar Labklājības  un Veselības ministriju veselības aprūpes un sociālo jautājumu risināšanā.
 • Turpināt ciešu sadarbību ar attiecīgām valsts  institūcijām un neatlaidīgi sekot  Memoriāla izveides gaitai  pie Okupācijas muzeja.
 • Sadarbojoties ar valdību un ministrijām, nepieļaut represēto personu valsts noteikto atvieglojumu samazināšanu.
 • Finansiālu iespēju robežās nodrošināt LPRA pārstāvju piedalīšanos radniecīgu organizāciju saietos  Latvijā un  ārzemēs.
 • Piedalīties Kazahstānā bojā gājušo latviešu piemiņas vietas atklāšanā Karagandā 2013. gada maijā.
 • Organizēt Latvijas politiski represēto salidojumu Ikšķilē 2013. gada 17. augustā.
 • Aktuālo jautājumu risināšanai piesaistīt speciālistus no malas.
 • Nodrošināt 24. konferencē pieņemto drukas materiālu nogādi adresātiem un masu saziņas līdzekļiem.                                          

2013.gada 9. februārī.


LPRA priekšsēdētāja vēlēšanas:

Par Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāju ievēlēts Gunārs Resnais.

 


LPRA 24. konferences Rezolūcija

 1. Ierosinām nosūtīt Latvijas valdībai atgādinājuma vēstuli par padomju okupācijas upuru  piemiņas Memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā būvniecības gaitu. Gribam vērst uzmanību uz faktu, ka šobrīd akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi ” prognozē tehniskā projekta izstrādes uzsākšanu tikai 2013.gada martā. Latvijas Politiski represēto apvienība ir ierosinājusi un lūgusi Latvijas valdības šāda Memoriāla izveidi un tā tapšanas vadību. Patreizējā Kultūras ministrijas vadība uzskata , ka nav atbildīga par Memoriāla izveidi. Būvdarbu uzsākšanas termiņš tiek atlikts uz nenoteiktu laiku, kas apdraud Padomju okupācijas upuru piemiņas Memoriāla izveidi līdz 2014.gadam.
 2. Atbalstīt Likteņdārza administrācijas centienus ozolu piemiņas alejas izveidē, atbilstoši apstiprinātā attīstības projekta metiem. LPRA nodaļām aktīvi  iesaistīt savas pašvaldības ziedojumu vākšanā.
 3. Konsulēties ar politiskajām partijām un apkopot informāciju par to mērķiem katras Latvijas  Politiski represēto apvienības nodaļu teritorijās, kā arī Rīgas pilsētā, lai lemtu par iespēju sniegt atbalstu pašvaldību vēlēšanās. Politisko partiju izveidotais nacionālais pretnostatījums  ir apdraudošs nacionālas valsts tālākai pastāvēšanai, tādēļ aicinām Latvijas pilsoņus pašvaldību vēlēšanās balsot par partijām, kuras atbalsta nacionālas valsts ideju.
 4. Lūgt Ekonomikas ministriju izskaidrot politiski represētajiem straujo (50% un vairāk) maksas kāpumu par patērēto siltumenerģiju Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās.
 5. Sakarā ar straujo maksas kāpumu par siltumenerģiju, lai novērstu sadzīves apstākļu pasliktināšanos politiski represētajiem, lūgt valdību un Finanšu ministriju izskatīt iespēju atsākt pensiju indeksāciju jau no 2013.gada otrās puses, politiski represētajām personām nepiemērojot pensijas apjoma griestus.
 6. Lūgt Latvijas valdību ar š.g. 1. jūliju rast iespēju politiski represētajām personām , kuras sasniegušas 65, 70 vai 75 gadu vecumu (atkarībā no finansiālām iespējām) piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus reizi divos gados.
 7. Represētie sašutuši par Latvijas zemes izpārdošanu un lūdz Latvijas valdību pastiprināt kontroli par nekustāmā īpašuma pārdošanu ārzemniekiem.

Rezolūcija pieņemta LPRA 24 konferencē Rīgā,
2013.gada 9.februārī, Rīgas Latviešu biedrības namā.

Citi raksti
31.
dec.
2017

Statūti

Latvijas Politiski represēto apvienības statūti

Lasīt vairāk...


26.
aug.
2017

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


21.
marts
2017

Ungārijas vēstniecības ielūgums

Lasīt vairāk...


14.
febr.
2017

Vara, ieklausies represētajos!

Viktora Avotiņa raksts.

Lasīt vairāk...


7.
febr.
2017

Konference

Latvijas Politiski represēto apvienības Ārkārtas konference

Lasīt vairāk...


10.
janv.
2017

Ziņas

10.janvāris

Lasīt vairāk...


16.
dec.
2016

Konference

Latvijas Politiski represēto apvienības 28. konference

Lasīt vairāk...


14.
dec.
2016

Grāmatas atvēršanas svētki

Jāņa Ūdra vēsturiskais romāns ”Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts”

Lasīt vairāk...


24.
okt.
2016

2016.g. oktobris

Lasīt vairāk...


31.
aug.
2016

2016.g. augusts

Lasīt vairāk...


1.
aug.
2016

2016.g. jūlijs

Lasīt vairāk...


13.
jūnijs
2016

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi

Lasīt vairāk...


24.
maijs
2016

2016.g. maijs

Lasīt vairāk...


2.
maijs
2016

2016.g. aprīlis

Lasīt vairāk...


16.
febr.
2016

2016.g. janvāris-februāris

Lasīt vairāk...


26.
marts
2015

Latvijas Politiski represēto apvienības juriste

Lasīt vairāk...


2.
marts
2015

LPRA ziņas

2015.g. februāris

Lasīt vairāk...


14.
febr.
2015

LPRA konference

Latvijas politiski represēto apvienības 26.konference (2015.g.)

Lasīt vairāk...


6.
febr.
2015

LPRA ziņas

2015.g. janvāris

Lasīt vairāk...


30.
janv.
2015

LPRA ziņas

Par vietējās nozīmes maršrutiem (2015.g.)

Lasīt vairāk...


6.
janv.
2015

LPRA ziņas

2014.g. decembris

Lasīt vairāk...


8.
dec.
2014

LPRA ziņas

2014.g. novembris

Lasīt vairāk...


6.
maijs
2014

LPRA ziņas

2014.g. aprīlis

Lasīt vairāk...


3.
aprīlis
2014

LPRA ziņas

2014.g. marts

Lasīt vairāk...


11.
febr.
2014

LPRA ziņas

2014.g. janvāris

Lasīt vairāk...


1.
febr.
2014

LPRA

Latvijas Politiski represēto apvienības 25.konference (2014.g.)

Lasīt vairāk...


25.
janv.
2014

LPRA ziņas

2013.g. decembris

Lasīt vairāk...


3.
sept.
2013

LPRA ziņas

2013.g. augusts

Lasīt vairāk...


19.
aug.
2013

LPRA

Paldies Ikšķilei!

Lasīt vairāk...


17.
aug.
2013

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


6.
aug.
2013

LPRA ziņas

2013.g. jūlijs

Lasīt vairāk...


4.
jūlijs
2013

LPRA ziņas

2013.g. jūnijs

Lasīt vairāk...


3.
jūnijs
2013

LPRA ziņas

2013.g. maijs

Lasīt vairāk...


19.
febr.
2013

LPRA ziņas

2013.gada februāris

Lasīt vairāk...


9.
febr.
2013

LPRA konference

Latvijas Politiski represēto apvienības 24.konference (2013.g.)

<


18.
aug.
2012

Politiski represēto salidojums Ikšķilē

14.Ikšķiles politiski represēto personu salidojums (2012.g.)

Lasīt vairāk...


7.
febr.
2012

Latvijas Politiski represēto apvienības informācija

Informācija par pēdējiem notikumiem LPRA. (2012.g.)

Lasīt vairāk...


 • Projektu līdzfinansē: